Dziś jest: , 28 lipca 2021r.     

ul. Krakowska 38
26-200 Końskie
tel.: 607-040-832

e-mail: konskie@znp.edu.pl

  
Życie towarzyskie SEiR: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011


AKTUALNOŚCI SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW


Działalność Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Końskich służy integracji oraz niesieniu pomocy byłym pracownikom oświaty - członkom ZNP.

Kontakt przez Zarząd Oddziału ZNP w Końskich,

ul. Krakowska 38 (Dom Nauczyciela), tel. 041 372 25 17.I. Historia naszej Sekcji


10 października 1957 r. powstała Krajowa Sekcja Emerytów, a na początku lat 60-tych tworzyły się Sekcje emerytów na Kielecczyźnie.

Pierwsza wzmianka o SE przy Zarządzie Powiatowym ZNP w Końskich zapisana jest pod datą 27 V 1961 r.

Na Zjeździe Powiatowym wybrano dwuosobowy Zarząd Sekcji Emerytów. Sekcja skupiała się na działalności socjalno-opiekuńczej. Liczyła wtedy 48 członków, ale z roku na rok rozrastała się.

Do Sekcji Emerytów w roku 1981 dopisano Rencistów.

Stan wojenny przerwał działalność SEiR na okres od 13 XII 1981 r. do 1982 r. 21 II 1983 r. Sekcja wznowiła swoją działalność.

Przewodniczącymi Zarządu Sekcji w okresie 47 lat jej istnienia byli:

 • Engelbert Fajkosz (1961-1972),
 • Stefan Postuła (1972-1976),
 • Jan Zieliński (1976-1990), Józef Liwocha (1990-1994),
 • Stefania Grzebieluch (1994-1998),
 • Barbara Olszowa (1998-2006),
 • Grażyna Pluta (obecnie pełni funkcję od 2006).

Praca Sekcji, od początku jej istnienia tj. od 1961 r., udokumentowana jest w pięknych kronikach. Obecnie kronikę prowadzi kol. Maria Gwardecka.
II. Działalność organizacyjna Sekcji


Sekcja skupia się na działalności opiekuńczej, kulturalno-turystycznej i informacyjnej.

Zarząd Sekcji zbiera się raz na kwartał w Domu Nauczyciela w Końskich. Podczas tych spotkań dokonuje analizy sytuacji materialno - bytowej swoich członków, omawia realizację przyjętego planu pracy na dany rok oraz organizację różnych spotkań i uroczystości w Sekcji, porusza sprawy związane z problemami dzisiejszego szkolnictwa.

Sekcja na dzień 07.03.2019 r. liczy 108 członków. Tradycją Sekcji jest uroczyste przyjęcie emeryta na członka Sekcji.

Sekretariat Zarządu Oddziału ZNP przychylnie nastawiony jest do wszelkiej działalności Sekcji. Uczestniczy w posiedzeniach i spotkaniach SEiR, udziela potrzebnych informacji, służy radą i pomocą, na bieżąco przekazuje informacje o pracach Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego ZNP.

Przewodnicząca Sekcji kol. Grażyna Pluta i członek Zarządu kol. Irena Redwanowska są członkami Zarządu Oddziału ZNP.

Przedstawicielem Sekcji w Komisji Rewizyjnej w Oddziale jest kol. Barbara Szymczyk.

Kol. Genowefa Zagwożdżon jest członkiem Komisji Socjalnej przy Centrum Usług Wspólnych (CUW) Miasta i Gminy Końskie i członkiem Kasy Losowej przy Zarządzie Oddziału ZNP w Końskich.

W naszej SEiR łączniczkami są- kol. Helena Kaczmarska, kol. Barbara Bartosik, kol. Maria Gwardecka, kol. Irena Redwanowska, kol. Grażyna Kołba i kol. Barbara Szymczyk (6 osób) plus cały skład Zarządu Sekcji. Pomagają one osobom chorym i samotnym. Łącznik to doradca i przyjaciel związkowy dla osób potrzebujących pomocy.
III. Nasze życie towarzyskie


Zarząd Sekcji, przy wsparciu organizacyjnym Sekretariatu Oddziału ZNP, organizuje dla swoich członków bardzo uroczyste spotkania okolicznościowe: Dzień Kobiet, Dzień Edukacji Narodowej, uroczystości jubileuszowe itp.

W spotkaniach uczestniczy zawsze duża grupa naszych członków (przeciętnie 50 -100 osób). Na uroczystości zapraszamy kierownictwo naszego Oddziału ZNP, przewodniczącą Okręgowej SEiR ZNP w Kielcach, koleżanki i kolegów z zaprzyjaźnionych Sekcji. Uczestnicy tych spotkań bardzo sobie cenią miłą i ciepłą atmosferę.


Rok 2020 • 25.01.2020 W Sali Kominkowej "U Motyla" w Końskich odbyło się karnawałowe spotkanie pod hasłem "Wieczór brazylijski", w którym uczestniczyły 22 osoby. Uczestnicy bawili się przy mechanicznej tanecznej muzyce, którą przygotowali kol. Danuta Choińska i Leszek Sorbian. Czas upłynął szybko w miłej i serdecznej atmosferze.
 • 11.02.2020 W lutowe popołudnie członkowie Sekcji uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się w Pracowni Ludowo – Artystycznej w Końskich. Wysłuchali prelekcji na temat "Herbaty świata" oraz degustowali wybrane przez siebie herbaty. Przy aromatycznej herbacie pączek smakował wyśmienicie (inaczej niż zwykle).
 • 10.03.2020 Wyjazd do teatru "Buffo" do Warszawy na koncert pt. "Wieczór Bałkański".
 • 02.09.2020 Udział członków Sekcji w uroczystości pogrzebowej kol. Haliny Jaworskiej, emerytowanego pracownika, kierownika administracyjno – gospodarczego Technikum Mechanicznego w Końskich.
 • 10.09.2020 Udział członków Sekcji w uroczystości pogrzebowej kol. Heleny Wozińskiej, emerytowanego pracownika Domu Nauczyciela w Końskich.
 • 12.09.2020 Objazdowe "Nauczycielskie Zaduszki" – zapalenie zniczy pamięci na grobach Kol. i Kol. na ościennych cmentarzach: Żarnowie, Kazanowie, Zaborowicach, Stąporkowie, w Nieświniu.
 • 23.10.2020 Udział dziesięcioosobowej grupy członków Sekcji w III posiedzeniu Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie, które odbyło się w auli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Końskich. Podczas posiedzenia licznej grupie Seniorów z różnych organizacji działających na terenie gminy zostały wręczone "Ogólnopolskie Karty Seniora" uprawniające do korzystania ze zniżek w firmach pozyskanych do Programu "Gmina Przyjazna Seniorom".
 • 16.11.2020 12.11.2020 zmarł nasz kol. Zenon Biały, emerytowany nauczyciel historii, matematyki, geografii i wychowania fizycznego, długoletni kierownik kilku szkół podstawowych w powiecie koneckim. Ze względu na pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia w uroczystości pogrzebowej, która odbyła się w Pilczycy, Oddział i Sekcję ZNP w Końskich reprezentował członek Zarządu Oddziału ZNP w Końskich kol. Henryk Rydz.
 • 28.12.2020 Udział członków Sekcji w uroczystości pogrzebowej kol. Aleksandry Wiadernej, emerytowanej nauczycielki psychologii, metodyki nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego Studium Wychowania Przedszkolnego w Końskich.

  W ramach współpracy z PTTK Końskie udział członków Sekcji w rajdach pieszych (co prawda nielicznej grupy naszej Sekcji).

 • 11.01.2020 Udział kilku członków Sekcji w 33 Rajdzie Zimowym, niestety tylko z nazwy bo odbył się z deszczem, bez śniegu. W tym roku wędrowaliśmy z Końskich w kierunku Modliszewic i dalej przez Proćwiń, Kornicę do Baryczy, gdzie na placu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego czekała na uczestników gorąca herbata i ognisko przy którym można było się ogrzać i upiec kiełbaskę. W grupie zawsze miło i przyjemnie spędza się czas.

  Wyjazdy do teatrów na różne sztuki teatralne i koncerty.

 • 06.02.2020 Wyjazd do Teatru Wielkiego do Łodzi na balet, do muzyki Piotra Czajkowskiego "Dziadek do orzechów".
 • 10.03.2020 Wyjazd do Teatru „Buffo” do Warszawy na koncert pt. "Wieczór Bałkański".
 • 04.10.2020 Wyjazd do Teatru Wielkiego do Łodzi na balet „Grek Zorba”.

  Uczestniczyliśmy w życiu miasta i Biblioteki Publicznej w Końskich.

 • 23.01.2020 Udział członków Sekcji w wernisażu wystawy Międzynarodowego Pleneru Plastycznego "Świętokrzyskie Krajobrazy Solec – Zdrój 2019". Komisarzem pleneru była Beata Borek.
 • 24.01.2020 Udział kilku członków Sekcji w innowacyjnych uroczystościach upamiętniających 157 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości te zorganizowane były w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu pod hasłem „ Kuźnica Powstańcza”. Wysłuchano kilku wykładów historyczno - krajoznawczych, można było zobaczyć jak wykuwano kosy, czy odlewano kule do pistoletów oraz umundurowanie Powstańców Styczniowych, odzież kobiecą i modę z tego czasu, mówiono o ziołolecznictwie oraz obozowej opiece nad rannymi. Wykłady przeplatane były pieśniami patriotycznymi w wykonaniu zespołu „Perły Radoszyc” i wokalistki Bożeny Zielińskiej. W śpiewanie włączyli się wszyscy uczestnicy uroczystości.


  GALERIA ZDIĘĆ


  Herbaty świata


  Objazdowe zaduszki


  Spotkanie karnawałowe


  Teatr w Warszawie


  Rok 2019 • 07.01.2019 Uroczyste spotkanie świąteczno - noworoczne członków Sekcji odbyło się 07 stycznia 2019 roku w siedzibie ZNP. Życzenia z tej okazji złożyła przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Końskich Grażyna Pluta. Wśród wzajemnych życzeń, towarzyskich rozmów i delektowania się wigilijnymi potrawami czas mijał niepostrzeżenie.
 • 09.02.2019 W Sali Kominkowej "U Motyla" w Końskich odbyło się karnawałowe spotkanie, w którym uczestniczyły 22 osoby. Uczestnicy bawili się przy mechanicznej tanecznej muzyce, którą przygotowali kol. Irena Redwanowska i Leszek Sorbian. Czas upłynął szybko w miłej i serdecznej atmosferze.
 • W lutowy dzień 18.02.2019 roku członkowie Sekcji wzięli udział w pogrzebie Władysławy Fornal, emerytowanej nauczycielki matematyki Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich.

 • 26.02.2019 Udział członków Sekcji w spotkaniu promującym książkę ”100 postaci na 100 – lecie Niepodległej. Poczet zasłużonych dla Ziemi Koneckiej”, które odbyło się w Bibliotece Publicznej w Końskich. Jest to pozycja biograficzno – historyczna. Znakomitą prezentację zawartości książki przedstawiła Magdalena Weber przewodnik PTTK Końskie.
 • 26.02.2019 Wtorek przy pączku. Spotkanie Seniorów przy kawie, herbacie i oczywiście pączkach odbyło się w Domu Nauczyciela. Było to spotkanie pełne radości i słodyczy … pączkowej.
 • 07.03.2019 Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Sekcji
  W sali „Astoria” w Końskich odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Sekcji, na którym podsumowano mijającąą pięcioletnią kadencję (2014 – 2019) i wybrano nowe władze Sekcji.
  W zebraniu uczestniczyło 72 członków Sekcji, przewodnicząca Okręgowej SEiR ZNP w Kielcach kol. Marianna Szymkiewicz i wiceprezes Oddziału ZNP w Końskich kol. Henryk Rydz. Obradom przewodniczył Kol. Stanisław Fidos wraz z kol. Marią Rutkowską.
  Przewodniczącą Sekcji na kadencję 2019 – 2024 została Kol. Grażyna Pluta – dotychczasowa przewodnicząca Sekcji.
  Wybrano jedenastoosobowy skład Zarządu Sekcji w skład którego weszli kol. kol. Adach Urszula, Chrabąszcz Grażyna, Gwardecka Maria, Jabłońska Irena, Kaczmarska Helena, Marańda Irena, Pluta Grażyna, Redwanowska Irena, Szymczyk Barbara, Sorbian Lech.
  Członkiem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej została Kol. Barbarę Szymczyk, a członkiem Zarządu Oddziału została Kol. Irena Redwanowska
 • 18.03.2019 roku zmarła nasza kol. Barbara Olszowy. 21.03.2019 r. członkowie Sekcji wzięli udział w uroczystości pogrzebowej kol. Basi Olszowy, emerytowanej nauczycielki plastyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich.
 • 06.04.2019roku W sobotę 6 kwietnia 2019 r. członkowie naszej Sekcji byli uczestnikami IV Świętokrzyskiej Spartakiady Seniorów Związku Nauczycielstwa Polskiego, która odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 90 w Kielcach. Uczestnikami byli seniorzy z 12 Oddziałów. Organizatorami spartakiady były instancje ZNP Okręgu Świętokrzyskiego i Oddziału w Kielcach wraz z Sekcją Emerytów i Rencistów ZNP w Kielcach. Celem Spartakiady była rekreacja i integracja emerytowanych pracowników oświaty - członków ZNP. Została ona rozegrana w dwóch konkurencjach sportowych indywidualnych: slalom z krążkiem do unihokeja, tor przeszkód, dwóch konkurencjach sportowych drużynowych: strzały na bramkę piłką nożną, rzut woreczkami do ruchomego kosza i dwóch konkurencjach zabawowo - integracyjnych: wyścig piłek, wyścig z piłką siatkową w parach.
  Naszą Sekcję reprezentowali: Redwanowska Irena, Sorbian Lech, Kaczmarska Helena.
  W konkurencji sportowej drużynowej strzały na bramkę piłką nożną nasza drużyna zdobyła I miejsce, a w rzucie woreczkami do ruchomego kosza zdobyła II miejsce. Kol. Irena Redwanowska, w indywidualnej konkurencji sportowej – slalom z krążkiem do unihokeja zdobyła II miejsce. W konkurencjach rekreacyjno – integracyjnych brały udział 4 drużyny po dziewięć osób, w skład których wchodzili losowo wybrani zawodnicy z różnych Oddziałów ZNP.
  Koleżanka Helena Kaczmarska została wylosowana do drużyny "czerwonej" i zajęła z nią II miejsce.
  Kolega Leszek Sorbian i koleżanka Irena Redwanowska zostali wylosowani do drużyny "niebieskiej" i zajęli z nią I miejsce. Sportowcy przywieźli wiele medali i okolicznościowy puchar.
 • 24.04.2019 rok Jak co roku, tak i w tym też odbyło się uroczyste spotkanie członków Sekcji z okazji Świąt Wielkanocnych. Tym razem spotkaliśmy się w kawiarni Hotelu "Łuczyński" w Końskich. Życzenia zebranym złożyła przewodnicząca Sekcji Grażyna Pluta. Ciekawe informacje na temat "dań wielkanocnych w różnych regionach Polski", przekazała koleżanka Grażyna Chrabąszcz. W dalszej części, konsumując smaczne wielkanocne potrawy, oddaliśmy się rozmowom towarzyskim. Przed świętami pamiętaliśmy także o naszych koleżankach i kolegach, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą już uczestniczyć w naszych spotkaniach. Wypełniliśmy kartki świąteczne, które wysłaliśmy lub zanieśliśmy do ich domów.
 • 24.04.2010 rok Dość liczna grupa członków naszej Sekcji uczestniczyła w Koneckim Domu Kultury, w spotkaniu ze znanym satyrykiem, kabareciarzem i wokalistą Arturem Andrusem.
 • 31.05.2019 rok W maju zakończył się stugodzinny kurs komputerowy zorganizowany dla członków naszej Sekcji z Funduszu Europejskiego "Komputerowe ABC" Akustica Med. Koordynatorką tego kursu była kol. Adrianna Przyłudzka, a wykładowcą Marcin Pluta nauczyciel informatyki. W kursie uczestniczyło 11 osób. Podczas warsztatów komputerowych seniorzy poznali możliwości komputerowe i w praktyczny sposób uczyli się je wykorzystywać np. kontakty przez pocztę internetową, praca z plikami graficznymi, wyszukiwanie informacji internetowych i inne w zależności od potrzeb samych zainteresowanych.
 • 03.06.2019 Udział członków Sekcji w uroczystości pogrzebowej kol. Zofii Szcześniak, emerytowanej nauczycielki nauczania początkowego i dyrektorki Szkoły Podstawowej w Nieświniu.
 • 08.06.2019 – 15.06.2019 Udział 17 osobowej grupy seniorów we wczasach w Dźwirzynie zorganizowanych przez Ośrodek Usług Pedagogicznych i Społecznych ZNP w Kielcach.
 • 26.06.2019 rok Udział członków Sekcji w uroczystości pogrzebowej kol. Zdzisława Jaworskiego, emerytowanego nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Końskich (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2).


 • 29.08.2019 Ze względu na ciągłe opady deszczu spotkanie towarzyskie zamiast w maju tzw."Majówka" odbyła się "Sierpniówka" we wsi Koczwara. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Sprawny Senior", podczas którego seniorzy sprawdzali i doskonalili swoje sportowe umiejętności zręcznościowe. Było dużo śmiechu, radości i zabawy.
 • 30.08.2019 Udział członków Sekcji w uroczystości pogrzebowej kol. Haliny Młodawskiej, emerytowanej nauczycielki historii Szkoły Podstawowej w Pomykowie.


 • 05.09.2019 W związku z przypadającą w tym roku 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej tegoroczny rajd rowerowy miał charakter patriotyczny. Podczas rajdu odwiedziliśmy kilka z wielu miejsc pamięci narodowej znajdujących się wokół Końskich. Symboliczne znicze pamięci zapaliliśmy przy Pomniku "Hubala", na miejscowym cmentarzu przy Pomniku Partyzantów, w Izabelowie i w Niebie. Z historią każdego miejsca zapoznawała nas kol. Urszula Adach, która przygotowała też trasę rajdu. W Niebie na uczestników rajdu czekało przygotowane przez kol. Zbyszka Adacha ognisko z pieczoną kiełbaską . Rajd rowerowy to bardzo ciekawa forma rekreacji.
 • 10.09.2019 18 osobowa grupa seniorów naszej Sekcji wzięła udział w VI świętokrzyskim Rajdzie Seniorów Oświaty ZNP, który w tym roku odbył się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po uroczystym otwarciu rajdu przez przewodniczącą SEiR ZNP w Ostrowcu świętokrzyskim kol. Barbarę Klubę, obejrzeniu prezentacji multimedialnej przedstawiającej walory Ostrowca, a relacjonowanej przez prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego i wysłuchaniu części artystycznej w wykonaniu chóru „Coro Cantorum” udaliśmy się autokarami do Krzemionek Opatowskich, gdzie zwiedziliśmy zabytkową Kopalnię Krzemienia Pasiastego. Następnie wróciliśmy do Ostrowca, gdzie w Restauracji „Malwa” odbyła się integracyjna biesiada przy muzyce. Pogoda, kondycja i humory dopisywały wszystkim uczestnikom rajdu, a było nas wszystkich 180 osób z 19 Oddziałowych SEiR ZNP. Zadowoleni i pełni miłych wrażeń późnym wieczorem wróciliśmy do Końskich.
 • 25.10.2019 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkaliśmy się w Sali Bankietowej "Astoria" w Końskich, aby wspólnie spędzić czas. W spotkaniu uczestniczyło 86 członków Sekcji. Dla emerytowanych pracowników oświaty jest to święto szczególnie ważne. Pomimo, że wielu z nas już od wielu latnie pracuje w zawodzie, to nasze serca zawsze biją szybciej i radośniej, gdy słyszymy takiesłowa jak "szkoła" i "dzieci". Podczas spotkania 5 członkom Sekcji wręczono listy gratulacyjne z okazji otrzymania odznaki za 50 lat przynależności do ZNP. Odznaki te zostały wręczone w Kielcach w dniu 17.10.2019 r.Spotkanie uświetnił nam artystyczny występ dzieci z Przedszkola nr 5 w Końskich.
 • 16.11.2019 Seniorzy w teatrze . W listopadowy wieczór, grupa członków naszej Sekcji pojechała do Filharmonii do Kielc by obejrzeć przepiękne występy artystów z Rosyjskiego Baletu Narodowego / „Kostroma.” Jest to jeden z najlepszych zespołów świata - RUSSIAN NATIONAL BALLET. Pomimo tego, że zespół na światowych scenach występuje od dawna, to polskę odwiedził po raz pierwszy. Prezentowany program zawierał bogatą historię Rosji pokazaną przy pomocy różnych technik scenicznych: połączenie lirycznych szkiców z elementami baletu klasycznego, starożytnej epopei rosyjskiej oraz tańca współczesnego ukazał wspaniałe dziedzictwo wielu pokoleń i narodów. Było to wspaniałe przeżycie.
 • 28.11.2019 W związku z przypadającą tym roku 80 rocznicą powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej członkowie Zarządu Sekcji odbyli spacer po nekropolii w Końskich, podczas którego wspominali nauczycieli tajnego nauczania działających w naszym powiecie i zapalali znicze pamięci na Ich grobach. W gablocie Domu Nauczyciela w Końskich została wykonana gazetka ścienna poświęcona nauczycielom TON- u. Została również założona KSIĘGA PAMIĘCI NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W POWIECIE KONECKIM zawierająca wiele biogramów nauczycieli działających w tej Organizacji. Pod tablicą informacyjną znajdującą się przy Rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania w Końskich, w dowód pamięci złożono wiązankę kwiatów.
 • 13.12.2019 W 2019 roku przypada 100 rocznica powstania Oddziału ZNP w Końskich. W związku z tymjubileuszem Prezes tego Oddziału kol. Karolina Orłowska - Carmenate zorganizowała jednodniową wycieczkę autokarową do Pilaszkowa i Warszawy. Zwiedziliśmy muzeum ZNP w Pilaszkowie koło Łowicza, który to jest kolebką powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego - (1905 rok). W Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego ZNP odbyło się uroczyste posiedzenie członków Zarządu naszego Oddziału, podczas którego odbyła się prezentacja multimedialna przedstawiająca dzieje Oddziału ZNP w Końskich. Prezentację przedstawiła Kol. Prezes Oddziału ZNP w Końskich. W posiedzeniu tym uczestniczyli: Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP kol. Krzysztof Baszczyński, Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach kol. Wanda Kołtunowicz, wiceprezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP kol. Zbigniew Błasiński, członek Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i honorowy Prezes Oddziału ZNP w Końskich kol. Stanisław Fidos, członek Zarządu Oddziału i honorowy Prezes Oddziału ZNP w Końskich kol.Henryk Rydz. Wśród uczestników wyjazdu byli również emeryci z SEiR ZNP - członkowie Zarządu Oddziału ZNP w Końskich, w osobach: Grażyna Pluta, Irena Redwanowska, Barbara Szymczyk i Grażyna Chrabąszcz. Była to piękna, całodniowa lekcja związkowej historii.
 • 27.12.2019 W poświąteczny bożonarodzeniowy piątek członkowie SEiR ZNP wzięli udział w uroczystości pogrzebowej, podczas której pożegnali serdecznego kol. Zenona Borkowskiego, emerytowanego nauczyciela historii, długoletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 i 3 w Końskich. Na uroczystości obecne były dwa sztandary: sztandar Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Końskich, do której to Organizacji kol. Z.Borkowski należał 71 lat i historyczny sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 w Końskich, szkoły, która została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2001 roku.
  Od marca do grudnia 2019 roku wybory w ZNP. - Rok 2019 rokiem wyborczym we wszystkich strukturach organizacyjnych ZNP.

  07.03.2019 Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Sekcji, na którym podsumowano pięcioletnią kadencję i wybrano nowe władze Sekcji. Obradom przewodniczył Kol. Stanisław Fidos wraz z kol. Marią Rutkowską.
  Przewodniczącą Sekcji na kadencję 2019 - 2024 została Kol. Grażyna Pluta - dotychczasowa przewodnicząca Sekcji.
  Wybrano jedenastoosobowy skład Zarządu Sekcji w skład którego weszli:

 • Adach Urszula,
 • Irena Jabłońska,
 • Gwardecka Maria,
 • Kaczmarska Helena,
 • Irena Marańda,
 • Grażyna Chrabąszcz,
 • Pluta Grażyna,
 • Redwanowska Irena,
 • Janina Ołownia,
 • Szymczyk Barbara,
 • Sorbian Lech.
  Na członka Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrano Kol. Barbarę Szymczyk, a członkiem Zarządu Oddziału została Kol. Irena Redwanowska.
  W konferencji uczestniczyła kol. Maria Szymkiewicz - Przewodnicząca Okręgowej SEiR ZNP w Kielcach.

  31.05.2019 Udział delegatów - członków Sekcji Kol. Grażyna Pluta, Irena Redwanowska, Barbara Szymczyk, Kaczmarska Helena, Lech Sorbian w konferencji sprawozdawczo – wyborczej Oddziału ZNP w Końskich.
  Prezesem Oddziału na kadencję 2019 - 2024 została ponownie Kol. Karolina Orłowska - Carmenate.
  W konferencji uczestniczyła kol. Wanda Kołtunowicz - Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach i wiceprezes tego Okręgu kol. Stanisław Fidos.

  06.06.2019 Udział delegatów - członków Sekcji Kol. Grażyna Pluta, Irena Redwanowska, Barbara Szymczyk, Lech Sorbian w konferencji sprawozdawczo - wyborczej Okręgowej SEiR ZNP w Kielcach. Na konferencji Kol. Grażyna Pluta została wybrana na członka Zarządu Okręgowej SEiR ZNP oraz delegatem na konferencję sprawozdawczo - wyborczą Okręgu Świętokrzyskiego w Kielcach. Kol. Maria Szymkiewicz ponownie została wybrana przewodniczącą Okręgowej SEiR ZNP.

  27.06.2019 Udział przewodniczącej Sekcji Kol. Grażyny Pluty - delegata z Okręgowej SEiR ZNP w Kielcach w konferencji sprawozdawczo - wyborczej Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach. Prezesem Okręgu Świętokrzyskiego na kadencję 2019 - 2024 została dotychczasowa kol. Prezes Wanda Kołtunowicz. Do Zarządu tego Okręgu został wybrany członek naszej Sekcji kol. Stanisław Fidos. W konferencji uczestniczył Prezes Zarządu Głównego ZNP Kol. Sławomir Broniarz.

  WSPÓŁPRACA

  W ciągu całego roku współpracowaliśmy z PTTK Końskie biorąc udział w rajdach pieszych organizowanych przez ten oddział oraz wsparliśmy finansowo zbiórkę pieniędzy podczas kwesty w dniu 1-3.11.2019r. Pieniądze ze zbiórki Oddział PTTK przeznaczy na renowacje zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu w Końskich.

  Współpracowaliśmy również z Biblioteką Publiczną w Końskich uczestnicząc w różnych spotkaniach, wystawach, wernisażach itp. organizowanych przez tę bibliotekę np. w spotkaniu z aktorem, satyrykiem Jackiem Fedorowiczem, w promocji książki "100 postaci na 100 - lecie Niepodległej. Poczet zasłużonych dla Ziemi Koneckiej".

  Uczestniczyliśmy też w życiu miasta biorąc udział w uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko- Gminny Dom Kultury w Końskich jak: Dni Końskich, Konecki Wrzesień, Kuźnice Koneckie, w koncercie pieśni patriotycznych, w uroczystych obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i innych.


  GALERIA ZDIĘĆ


  Wybory 2019


  Spotkanie karnawałowe  Opłatek


  Wtorek przy pączku.


  Wielkanoc 2019


  Spartakiada 2019


  Zajęcia komputerowe


  Wybory Kielce 2019


  Rajd Rowerowy


  Majówka - Koczwara


  Rajd - Osrtowiec


  Balet rosyjski


  Dzień Edukacji Narodowej w Okręgu


  Dzień Edukacji Narodowej w Końskich


  Pilaszków


  Rondo TON w Końskich


  Zaduszki


  Rok 2018 • 10.01.2018 Uroczyste spotkanie świąteczno - noworoczne członków Sekcji odbyło się 10 stycznia 2018 roku w siedzibie ZNP. Życzenia z tej okazji złożyła przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Końskich Grażyna Pluta. W świąteczny nastrój wprowadził nas występ artystyczny dzieci z Przedszkola nr 5 w Końskich. Wśród wzajemnych życzeń, towarzyskich rozmów i delektowania się wigilijnymi potrawami czas mijał niepostrzeżenie.
 • 11.01.2018 Pożegnanie kolegi – udział członków Sekcji w pogrzebie Jerzego Zagwożdżona, emerytowanego nauczyciela historii Studium Nauczycielskiego w Końskich.
 • 27.01.2018 Zabawa karnawałowa pod hasłem "Wieczór cygański" odbyła się w Sali Bankietowej "U Motyla" w Końskich, w której uczestniczyli członkowie i sympatycy Sekcji - 54 osoby. Była to zabawa międzypokoleniowa, gdyż razem z emerytami bawiło się i młodsze pokolenie. Do tańca znakomicie grał zespół "Balcerak - band". Były też cygańskie akcenty: menu, wystrój sali, tańce cygańskie – za cyganki przebrały się: Irena Redwanowska, Wilk Teresa, Choińska Danuta, Ołownia Janina, cyganie to: Piotr Klusek, Szymczyk Mieczysław, Swat Jacek, Młodawski Rafał. Czas upłynął szybko w miłej i serdecznej atmosferze. Tematyczna impreza została zorganizowana już po raz 17.
 • 07.02.2018 W piękne zimowe popołudnie byliśmy z wizytą u przedszkolaków w Przedszkolu Nr 4 w Końskich. Z wielką przyjemnością obejrzeliśmy przedstawienie pt."Czerwony Kapturek" w wykonaniu dzieci pod przewodnictwem Kol. Marii Krakowiak i Elżbiety Derlichowskiej.
 • 08.02.2018 W Tłustoczwartkowe popołudnie, w siedzibie II LO w Końskich, w konwencji kawiarnianej odbyło się spotkanie Seniorów pod hasłem - "Wieczór poezji miłosnej". Przy ciepłej herbacie i kawie oraz smacznych pączkach, słuchaliśmy recytowanych przez młodzież szkolną wierszy znanych polskich poetów i wspólnie śpiewaliśmy znane piosenki o tematyce miłosnej.
 • 07.03.2018 W sali bankietowej "Astoria" w Końskich odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w którym udział wzięło 80 członków Sekcji. Spotkanie uatrakcyjnił występ artystyczny zespołu "Perły z lamusa" ze Skarżyska Kamiennego. Było nie tylko artystycznie ale i edukacyjnie, bo specjalną prelekcję dotyczącą między innymi oszustw "metodą na wnuczka czy policjanta" dla naszych zasłużonych pedagogów poprowadził oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Końskich Piotr Przygodzki. Podczas spotkania w specjalny sposób uczczono 90 urodziny Kol. Zenona Borkowskiego. Do Sekcji tego dnia przyjęto 5 nowych członków.
 • 04.04.2018 W tym roku spotkanie członków Sekcji z okazji Świąt Wielkanocnych odbyło się w Pierogarni ”Markowe Pierogi” w Końskich. W imieniu Zarządu Sekcji życzenia świąteczne złożyła przewodnicząca Sekcji Grażyna Pluta. Ciekawe informacje na temat wielkanocnego koszyczka przekazała kol. Maria Gwardecka. W dalszej części, konsumując smaczny barszczyk wielkanocny i potrawy z jajek, oddaliśmy się rozmowom towarzyskim. Czas spotkania upłynął bardzo szybko.
 • 07.04.2018 W sobotę 7 kwietnia 2018 r. członkowie Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Końskich byli uczestnikami III Świętokrzyskiej Spartakiady Seniorów Związku Nauczycielstwa Polskiego, która odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 90 w Kielcach. Uczestnikami byli seniorzy z 12 Oddziałów. Gościem wydarzenia był Jerzy Pyrek, doradca Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ds. Seniorów. Organizatorami spartakiady były instancje ZNP Okręgu Świętokrzyskiego i Oddziału w Kielcach wraz z Sekcją Emerytów i Rencistów ZNP w Kielcach. W rozgrywki seniorów zaangażowali się jako sędziowie czynni nauczyciele, a także młodzież szkolna do pomocy. Celem Spartakiady była rekreacja i integracja emerytowanych pracowników oświaty- członków ZNP. Została rozegrana w trzech konkurencjach sportowych: bieg z zamianą piłek, pchnięcie piłką lekarską, rzuty piłki do kosza dowolnym sposobem i trzech konkurencjach integracyjno – rekreacyjnych: slalom z balonami, rzut woreczkiem do kosza i opony, wyścig piłki.
  Oddziałową Sekcję Emerytów i Rencistów ZNP w Końskich reprezentowali: Redwanowska Irena, Sorbian Lech, Szymczyk Mieczysław.
  Koleżanka Irena Redwanowska, w konkurencji sportowej – rzuty piłki do kosza dowolnym sposobem zdobyła I miejsce. W konkurencjach rekreacyjno – integracyjnych brało udział 6 drużyn po osiem osób, w skład których wchodzili zawodnicy z różnych Oddziałów ZNP.
  Kolega Mieczysław Szymczyk został wylosowany do drużyny nr 6 i zajął z nią I miejsce. Kolega Leszek Sorbian został wylosowany do drużyny nr 1 i zajął z nią. III miejsce.
 • 11.04.2018 Już po raz kolejny, wspólnie z członkami Uniwersytetu III Wieku w Końskich w dniu 11.04.2018 odbył się wyjazd do Solca Zdroju na lecznicze kąpiele siarkowe. W wyjeździe udział wzięło 41 osób. Solec-Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową, w której leczy się choroby narządu ruchu i reumatyczne, jak również choroby skóry i alergię.
 • 18.04.2018 Wyjazd do Teatru "Roma" w Warszawie na spektakl pt. "PILOCI".
 • 09.05.2018 Popołudnie z piosenką harcerską.
 • 23.05.2018 Trasę rajdu rowerowego, która wiodła z Końskich do Baryczy przygotowała kol. Urszula Adach. W rajdzie uczestniczyło 8 osób. Nad zalewem w Baryczy, na uczestników rajdu czekało przygotowane przez kol. Zbyszka Adacha ognisko z pieczoną kiełbaską i kaszanką. Rajd rowerowy to bardzo ciekawa forma rekreacji.

 • 08- 09- 10.06.2018 Trzydniowa wycieczka autokarowa na Zamojszczyznę.
 • 26.05.2018 V Pieszy Świętokrzyski Rajd Seniorów Oświaty ZNP w Chęcinach.

  W ramach współpracy z PTTK Końskie przedstawiciele członków Sekcji brali udział w rajdach pieszych.

 • 13.01.1018 Udział Kol. Grażyny Pluty w XXXI Rajdzie Zimowym organizowanym przez PTTK Końskie. Dwunastokilometrowy spacer przebiegał drogami i ścieżkami wokół miasta do mety przy żółtym pieszym szlaku i drodze Końskie – Piła - Wąsosz.

  Co miesiąc odbywały się wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi na różne spektakle.


 • Uczestniczyliśmy w życiu miasta i Biblioteki Publicznej w Końskich.

 • Galeria zdięć


  Rok 2017


 • 04.01.2017 Spotkanie opłatkowo - noworoczne odbyło się w Domu Nauczyciela.W części artystycznej, która była o tematyce zimowo – noworocznej wystąpiły przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Końskich, a kolędy śpiewaliśmy wspólnie z siostrami Julią i Gabrysią Pałgan. świątecznie udekorowane stoły i melodie śpiewanych kolęd stanowiły doskonałe tło do łamania się opłatkiem i składania wzajemnych życzeń świąteczno – noworocznych płynących z głębi wzruszonych serc. W tak miłej atmosferze wigilijne potrawy smakowały bardziej niż zwykle.
 • 11.01.2017 Pożegnanie koleżanki – udział członków Sekcji w pogrzebie Renaty Miksy, emerytowanej języka polskiego w Szkole Podstawowej dla Pracujących w Końskich.
 • 11.02.2017 Zabawa karnawałowa pod hasłem "Wieczór polski" odbyła się w Sali Bankietowej "U Motyla" w Końskich, w której uczestniczyli członkowie i sympatycy Sekcji - 65 osób. Była to zabawa międzypokoleniowa, gdyż razem z emerytami bawiło się i młodsze pokolenie. Do tańca znakomicie grał zespół "Dajerki". Były też polskie akcenty: menu, wystrój sali, taniec góralski w wykonaniu Huberta Koczaja, Jacka Ziomka i Agaty Koczaj. Oberek w wykonaniu Zosi Szcześniak i Jej męża Tadeusza Szcześniaka zachęcił pozostałych uczestników do zatańczenia tego tańca. Czas upłynął szybko w miłej i serdecznej atmosferze. Tematyczna impreza została zorganizowana już po raz 16.
 • 23.02.2017 Tłustoczwartkowe spotkanie Seniorów przy kawie, herbacie i oczywiście pączkach odbyło się w Domu Nauczyciela. Było to spotkanie pełne radości i słodyczy ...pączkowej.
 • 09.03.2017 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w lokalu Sali Bankietowej „Astoria” w Końskich odbyło się uroczyste spotkanie towarzyskie członków naszej Sekcji, w którym wzięło udział 90 osób. Przedstawicielka Policji w Końskich wygłosiła prelekcję na temat „Bezpieczny Senior w domu”. Była ta informacja o zagrożeniach kierowanych wobec ludzi starszych i sposobach ich unikania. Uroczyście przyjęliśmy do Sekcji 6 nowych nauczycielek emerytek. Było gwarno i wesoło. Widać, że takie spotkania są potrzebne.
 • 11.03.2017 Wyjazd do Centrum Kultury do Kielc na występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze".
 • 25.03.2017 W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach odbyła się II Świętokrzyska Spartakiada Seniorów ZNP. Wzięło w niej udział dwanaście 3 – osobowych drużyn z 11 Oddziałowych SEiR w tym nasza reprezentacja w składzie: Irena Redwanowska, Lech Sorbian, Mieczysław Szymczyk. Rozgrywki sportowe odbywały się drużynowo. Powtórzyliśmy sukces z poprzedniego roku. Zdobyliśmy I miejsce, II- Kielce, III- Włoszczowa. Zespoły otrzymały pamiątkowe puchary. Impreza miała charakter sportowo – rekreacyjny.
 • 21.04.2017 Jajo, jajko, jajeczko … pod takim hasłem, w siedzibie naszego związku odbyło się spotkanie wielkanocne członków naszej Sekcji. Na stołach królowały różne potrawy z jajek przygotowane przez uczestników spotkania. Ciekawe informacje na temat "jajek", nie koniecznie wielkanocnych, przekazała koleżanka Grażyna Pluta. W dalszej części, konsumując smaczne jaja i baby wielkanocne, oddaliśmy się rozmowom towarzyskim.
 • 10.05.2017 Majówka w Szydłowcu. W dniu 10 maja, 44 osobową grupą wyruszyliśmy na wycieczkę autokarową do Szydłowca. Z miejscowym przewodnikiem Jakubowskim Tomaszem zwiedziliśmy miasto Szydłowiec- między innymi Zamek Szydłowieckich, Kirkut, zabytkowy budynek "Dom pod Dębem", kościół przy rynku. Obiad zjedliśmy w przepięknej Restauracji Ratuszowej znajdującej się w podziemiach Ratusza. Ciekawostką naszej wycieczki było również wzruszające spotkanie dwóch seniorek, które nie widziały się od matury czyli od 1958 roku. Były to Kol. Krystyna Gałązka z domu Suder i Kol. Krystyna Waszczyk z domu Sipika. Kol. Waszczyk była kilka lat przewodniczącą Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Szydłowcu. Koleżanki umówiły się na kolejne spotkanie tym razem w Końskich , bo nie sposób w ciągu 2 godzin zamknąć ponad 60 lat bagażu doświadczeń i wspomnień. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na łonie natury, gdzie wśród zieleni przewodnicząca Sekcji Kol. Grażyna Pluta złożyła życzenia Jubilatom Kol. Marianowi Gierczakowi i Kol. Romanowi Kaczmarskiemu, którzy w tym roku obchodzą 70 urodziny i solenizantom obchodzącym imieniny w miesiącu V, VI, VII i VIII. Wszyscy otrzymali okolicznościowe dyplomy i słodkie upominki. Zadowoleni i szczęśliwi z udanej wycieczki wróciliśmy do Końskich.
 • 19.05.2017 Pożegnanie kolegi – udział członków Sekcji w pogrzebie Ryszarda Grzebielucha, emerytowanego nauczyciela Liceum Pedagogicznym i Studium Wychowana Przedszkolnego w Prudniku. Uczył rysunku, prac ręcznych, pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.
 • 02 - 03 – 04.06.2017 odbyła się trzydniowa wycieczka autokarowa do Szklarskiej Poręby, w której uczestniczyło 37 osób. Zakwaterowanie mieliśmy w Nauczycielskim Ośrodku Wypoczynkowym ZNP "świteź" w Szklarskiej Porębie. Po krótkim odpoczynku, z miejscowym przewodnikiem zwiedziliśmy Hutę Szkła "Julia" w Piechowicach, Wodospad Szklarka i skałę "Hybotek". Wieczorem odbyło się "koszyczkowe" spotkanie integracyjne. Następnego dnia wraz z przewodnikiem udaliśmy się na całodniową wycieczkę do Pragi. Zwiedziliśmy dziedziniec Zamku Hradczany, Rynek Staromiejski z przepięknym zegarem astronomicznym znajdującym się na wieży Ratusza, Most Karola. Wieczorem odbyła się uroczysta integracyjna kolacja podczas której przewodnicząca Sekcji Kol. Grażyna Pluta i Kol. Irena Redwanowska czerwcowym solenizantom, 10 parom małżeńskim i pozostałym uczestnikom wycieczki złożyły serdeczne życzenia imieninowe i życzenia z okazji "Dnia Dziecka" wręczając okolicznościowe, drobne śmieszne upominki. W trzecim dniu wycieczki, w drodze powrotnej do Końskich zwiedziliśmy Zamek Książ. Zmęczeni ale szczęśliwi, uśmiechnięci i rozśpiewani późnym popołudniem wróciliśmy do domu.
 • 10.06.2017 IV Pieszy Świętokrzyski Rajd Seniorów Oświaty ZNP odbył się w sobotę 10.06.2017 w Jędrzejowie. Wzięło w nim udział 190 osób z 30 sekcji Związku Nauczycielstwa Polskiego z całego regionu świętokrzyskiego, w tym 13 osobowa grupa z Końskich w składzie: Gwardecka Maria, Gwardecki Andrzej, Kaczmarska Helena, Kaczmarski Roman, Ołownia Janina, Chrabąszcz Grażyna, Szymczyk Barbara, Nowek Alicja, Sikora Elżbieta, Rutkowska Ewa, Marańda Irena, Jabłońska Irena, Grzybowska Stanisława. Spotkanie połączone zostało ze zwiedzaniem najważniejszych miejsc Jędrzejowa, między innymi, Archiopactwa Cysterskiego oraz Muzeum im. Przypkowskich. Zjazd zakończyła biesiadna impreza integracyjna w Umianowicach, gdzie seniorzy dojechali kolejką wąskotorową. Elżbieta Sputo, przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Jędrzejów, powiedziała, że takie spotkania to fantastyczny pomysł na aktywne spędzanie czasu. W rajdzie wzięła udział także pomysłodawczyni rajdów Marianna Szymkiewicz, przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Kielcach, stwierdzając, że tegoroczny rajd wpisuje się w jubileusz 60-lecia istnienia Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. Uczestnicy IV Świętokrzyskiego Rajdu Seniorów Oświaty ZNP otrzymali foldery promocyjne z zabytkami Jędrzejowa oraz słodkości.
 • 27.06.2017 Pożegnanie koleżanki – udział członków Sekcji w pogrzebie Czesławy Jedynak, emerytowanej nauczycielki Studium Nauczycielskiego i Studium Wychowana Przedszkolnego w Końskich. Uczyła techniki i plastyki.
 • 28.06.2017 Pożegnanie koleżanki – udział członków Sekcji w pogrzebie Zofii Mularczyk, emerytowanej nauczycielki pedagogiki i wychowania plastycznego Studium Wychowana Przedszkolnego w Końskich.
 • 10.09.2017 Rajd rowerowy nowo wybudowanymi ścieżkami rowerowymi wokół Końskich. W rajdzie uczestniczyło 10 osób. Trasa prowadziła z Końskich przez Proćwin do Kornicy.
 • 16.09.2017 Liczna grupa naszych seniorów 50 osób uczestniczyła w jednodniowej wycieczce autokarowej do Skierniewic na coroczne skierniewickie święto kwiatów owoców i warzyw. Wycieczka miała charakter swobodnego zwiedzania różnorodnych wystaw.
 • 11.10.2017 Jak co roku, spotkaliśmy się w Sali Bankietowej "Astoria" w Końskich, aby wspólnie spędzić czas z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyło 94 członków Sekcji, prezes i wiceprezes Oddziału ZNP w Końskich Kol. Karolina Orłowska-Carmenate i Henryk Rydz oraz zaproszeni goście: Dorota Duda członek Zarządu Powiatu, Krzysztof Obratański burmistarz Końskich i jego zastępca Krzysztof Jasiński, Lidia Dziubińska wiceprzewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP ze Stąporkowa. Dla emerytowanych pracowników oświaty jest to święto szczególnie ważne. Pomimo, że wielu z nas już od wielu lat nie pracuje w zawodzie, to nasze serca zawsze biją szybciej i radośniej, gdy słyszymy takie słowa jak "szkoła" i "dzieci". Budzą się wtedy nasze wspomnienia i cieszymy się, że mamy możliwość, po raz kolejny, poczuć szkolną atmosferę. Podczas spotkania 11 członkom Sekcji wręczono listy gratulacyjne z okazji otrzymania odznaki za 50 lat przynależności do ZNP. Tym razem spotkanie uświetnił występ zespołu "Cantabile" z Opoczna pod kierownictwem Kol. Krystyny Biniek Kaczorowskiej. Zaprezentowane przez zespół piosenki przeniosły seniorów w ich młodość i zachęciły do wspólnego śpiewania.
 • 26.10.2017 - Z okazji przypadającej w tym roku 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej Curie w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich odbyło się spotkanie członków naszej Sekcji. Okazało się, że duże grono naszych emerytów to właśnie absolwenci tej szkoły, którzy z przyjemnością i z sentymentem wrócili w szkolne mury. Licealiści z tej szkoły pod kierunkiem nauczycielek Grażyny Dukat i Marii Mytkowskiej przedstawili okolicznościowy program dotyczący życia, działalności naukowej oraz osiągnięć patronki liceum Marii Skłodowskiej Curie. Gościem spotkania była Dorota Duda członkini Zarządu Powiatu w Końskich. Po spektaklu był czas na dyskusje, rozmowy i refleksje przy słodkim poczęstunku.
 • 28.10.2017 Mimo deszczowej pogody odbyliśmy spacer wspomnień po koneckiej nekropolii podczas którego na grobach naszych kolegów i koleżanek członków ZNP zapaliliśmy znicze pamięci ze znaczkiem ZNP. W tym roku odwiedziliśmy 59 mogił.
 • 28.11.2017 "Tobie śpiewamy Ojczyzno" – pod takim hasłem w II LO w Końskich odbył się wieczór pieśni patriotycznych. Było to kolejne spotkanie członków naszej Sekcji z młodzieżą tej szkoły. Z zapałem włączyliśmy się w wykonanie utworów patriotycznych, związanych z różnymi okresami burzliwej historii naszej Ojczyzny. Śpiewaliśmy pieśni legionowe, partyzanckie czy współczesne m. in. Marka Grechuty oraz Jacka Kaczmarskiego. Całość uzupełniała, związana tematycznie ze spotkaniem prezentacja multimedialna poświęcona malarstwu J. Kossaka.
 • Grudzień 2017 Młodzi inaczej – spotkanie towarzyskie przy kawie, herbacie, piwku i pizzy w kawiarni w Domu Nauczyciela. Był to wieczór pełen humoru i piosenek emeryckich

  W ramach współpracy z PTTK Końskie przedstawiciele członków Sekcji brali udział w rajdach pieszych.

 • 14.01.2017 Udział Kol. Heleny Kosmal w XXX Zimowym Rajdzie organizowanym przez PTTK Końskie. Do przejścia było około 13 km. Trasa rajdu przebiegała z Końskich, przez Modliszewice i Proćwin, okoliczne lasy i łąki, które były sowicie przysypane śniegiem do Kornicy, gdzie czekała na uczestników gorąca herbata i ciepła kiełbaska pieczona przy ognisku.
 • 22.04.2017 To była już siódma wyprawa z cyklu "Po Koronę Gór Świętokrzyskich". Wyruszyliśmy autokarem z przystanku przy ul. ks. Granata w Końskich. Dojedziemy do miejscowości Zajączków skąd pieszym szlakiem wyruszyliśmy na zdobycie 3 wzniesień: Góry Miedzianki, Glinianki i Grząby Bolmińskie. Zmęczeni ale dumni ze zdobytych przez siebie wzniesień wróciliśmy autokarem do Końskich. Trasa liczyła ok. 12 km. Udział w rajdzie wzięła Kol. Grażyna Pluta, Adach Urszula.
 • 27.05.2017 W VIII pieszej wyprawie z cyklu "Po Koronę Gór Świętokrzyskich" zdobyliśmy dwa wzniesienia Górę Otrocz i Górę Sikorza. Do przejścia było około 13 kilometrów.
 • 10.06.2017 IX wyprawa piesza "Po Koronę Gór Świętokrzyskich" to wędrówka podczas której zdobyliśmy dwa wzniesienia: Włochy i Kiełków. Przeszliśmy około 13 kilometrów.
 • 19.08.2017 - odbyła się X piesza wędrówka "Po Koronę Gór Świętokrzyskich", podczas której zdobyliśmy Górę Drogosiową. Do przejścia było około 13 km.
 • 23.09.2017 Jedenasta wędrówka z tego cyklu prowadzła piechurów na góry Szczytniak i Chełmową. - Przeszliśmy trasę piętnastokilometrową, która wiodła przez Witosławice, Górę Witosławską, Szczytniak, Skoszyn, Kunin (przejazd autokarem), Górę Chełmową do Nowej Słupi.
 • 07.10.2017 XII Rajd po Koronę Gór Świętokrzyskich. Podczas tej wędrówki w miejscowości Stara Wieś zdobyliśmy Górę "Fajna Ryba", a w Bukowej Górze wzniesienie Rączki. Do przejścia było około 13 km.
 • 11.11.2017 Przedstawicielka Sekcji kol. Grażyna Pluta wzięła udział w XXI Rajdzie Niepodległości, który był organizowany przez PTTK w Końskich. Celem pieszego rajdu było uczczenie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Trasa rajdu wiodła z miejscowości Gracuch przez Modliszewice do Końskich i liczyła około 12 km.
 • 09.12.2017 28 szczytów Gór Świętokrzyskich w trzy lata. W Klubie Osiedlowym "Kaesemek" w Końskich odbyło się uroczyste wręczenie odznak „Korona Gór Świętokrzyskich”. Aby tę odznakę zdobyć trzeba było wejść na 28 szczytów Gór Świętokrzyskich. Nie było łatwo, ale w większym gronie zawsze raźniej. Przy tak dobrej atmosferze, jaka panowała podczas wspólnego zdobywania wszystkie trudności znikały. Wśród 22 zdobywców odznakę z rąk Lucyny Jakubowskiej – prezesa Klubu Turystyki Aktywnej PTTK "PASAT" w Końskich otrzymała Przewodnicząca SEiR ZNP w Końskich kol. Grażyna Pluta. Przy odbieraniu odznaki koleżance zakręciła się w oku łezka radości. Zdobywanie Korony Gór Świętokrzyskich połączone było ze zwiedzaniem atrakcji krajoznawczych, ogniskami turystycznymi, opowieściami o historii regionu. Wędrówki odbywały się bez względu na warunki atmosferyczne: w deszczu, w upale, w pięknej wiosennej, jesiennej czy zimowej aurze.

  Co miesiąc odbywały się wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi na różne spektakle.

 • 05.01.2017 opera - "Człowiek z Manufaktury"
 • 23.04.2017 opera - "Halka"
 • 15.05.2017 opera – "Holender Tułacz"

  Uczestniczyliśmy w życiu miasta i Biblioteki Publicznej w Końskich.

 • 10.03.2017 W czwartkowe popołudnie dość liczna grupa członków naszej Sekcji wzięła udział w spotkaniu z Marzeną Kądzielą. Dziennikarka bardzo plastycznie i barwnie opowiadała o swojej fascynacji Japonią, o refleksjach z podróży, poszukiwaniu gejszy, przedstawiła wiele pięknych fotografii opisujących uroki tego kraju oraz jego mieszkańców.
 • 20.04.2017 Udział członków Sekcji w spotkaniu z Tomaszem Chlebowskim, Markiem Jedynakiem (IPN) i Tomaszem Zwolińskim (SW "Czytelnik"), którzy promowali nowe wydanie książki Cezarego Chlebowskiego pt. "Pozdrówcie Góry świętokrzyskie". 26.08.2017 Udział w wernisażu wystawy prac malarskich malarki Justyny Soja – Sadowskiej pt."Moje pejzaże".
 • 02.09.2017 Udział w wieczorze wspomnień ramach "Koneckiego Września 2017". Spotkanie z Dr Markiem Jedynakiem przedstawicielem Delegatury IPN w Kielcach i Wojciechem Zawadzkim historykiem wojskowości.
 • 05.09.2017 Spotkanie z Barbarą Wachowicz autorką książki "O Wielkich Polakach", która opowie o tych, którzy stali się symbolem miłości Ojczyzny: T. Kościuszko, A. Mickiewicz, F. Chopin, H. Sienkiewicz, S. Żeromski, Major Jan Piwnik "Ponury", bohaterowie "Kamieni na szaniec" i "Powstania Warszawskiego".
 • 15.11.2017 Udział w spotkaniu pt."Wspomnienie o Józefie Piłsudskim" na podstawie książki Kazimiery Iłłakowiczówny „Ścieżka obok drogi”.
 • 01.12.2017 Spotkanie z Tomaszem Łuczyńskim, konecczaninem z urodzenia, prawnikiem, lingwistą, maratończykiem, który opowiadał o maratonie w Pjongjangu i wrażeniach z podróży po Korei Północnej.

  Biorąc udział w obchodach Dni Końskich, Konecki Wrzesień, Kuźnice Koneckie, Święto Niepodległości Polski, jako kibic wyścigu kolarskiego "Szlakiem walk majora Hubala" aktywnie włączaliśmy się w życie kulturalne miasta.

  Galeria zdięć


  Opłatek  Zabawa "Wieczór polski"


  Tłusty czwartek


  Dzień Kobiet


  I Spartakiada świętokrzyska  Rok 2016


 • 07.01.2016 Spotkanie opłatkowo - noworoczne odbyło się w Domu Nauczyciela. Przepełnieni radosnym duchem świąt Bożego Narodzenia dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia i częstowaliśmy się wigilijnymi potrawami przygotowanymi przez członków Zarządu Sekcji. Był również toast noworoczny wzniesiony lampką szampana. Spędziliśmy ten wieczór w wyjątkowej, świątecznej atmosferze.
 • 28.01.2016 Pożegnanie koleżanki – udział członków Sekcji w pogrzebie Kesner Eugenii, emerytowanej pracownicy Technikum Mechaniczno-Odlewniczego w Końskich (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1).
 • 30.01.2016 Zabawa karnawałowa pod hasłem "Wieczór turecki" odbyła się w Sali bankietowej "U Motyla" w Końskich. Uczestnicy zabawy bawili się przy mechanicznej muzyce obsługiwanej przez didżeja Stanisława Kobyłeckiego.
 • 04.02.2016 W Tłusty czwartek, przy kawie, herbacie i oczywiście pączkach odbyło się w Domu Nauczyciela spotkanie towarzyskie naszych członków. Było to spotkanie pełne radości i słodyczy ...pączkowej.
 • 02.03.2016 Na spotkaniu przewodniczących SEiR ZNP w Zagnańsku w dniu 02.03.2016 r.kol. Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Wanda Kołtunowicz ogłosiła rozstrzygnięcie, na szczeblu Okręgu konkursu na temat: "Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu naszych Seniorów". Praca Zarządu SEiR ZNP w Końskich zajęła II miejsce w kategorii od 71 - 200 członków Sekcji. W pracy konkursowej należało uwzględnić rożne formy działalności Sekcji poparte zdjęciami. Otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom, statuetkę i książki. Temat pracy konkursowej opracowały kol. Maria Gwardecka i Genowefa Zagwożdżon, a komputerowe opracowanie graficzne pracy to dzieło przewodniczącej Sekcji Grażyny Pluty i nauczycielki Gimnazjum Nr 2 w Końskich kol. Małgorzaty Koniecznej.
 • 09.03.2016 W ciepłej i rodzinnej atmosferze przebiegało tradycyjne spotkanie naszych członków z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w Sali bankietowej "Astoria" w Końskich. Spotkanie uświetniła nam młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich pięknym tanecznym występem artystycznym. Uroczyście przyjęliśmy do Sekcji 6 nowych nauczycieli emerytów. W spotkaniu uczestniczyło 80 członków Sekcji.
 • 30.03.2016 W Domu Nauczyciela odbyło się spotkanie wielkanocne członków naszej Sekcji. Po powitaniu i złożeniu życzeń przez przewodniczącą Sekcji Grażynę Plutę Seniorzy zasiedli do odświętnie udekorowanych wielkanocnych stołów na których królowały nie tylko jajka, baby wielkanocne i żurek ale również wszelkiego rodzaju sałatki przygotowane przez uczestników spotkania.
 • W sobotę 16.04.2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach odbyła się I Świętokrzyska Spartakiada Seniorów ZNP. Wzięło w niej udział dwanaście 3 – osobowych drużyn z 10 – ciu Oddziałowych SEiR w tym nasza reprezentacja w składzie: Irena Redwanowska, Lech Sorbian, Mieczysław Szymczyk. Rozgrywki sportowe odbywały się drużynowo. Zdobyliśmy I miejsce, II Włoszczowa, III Kielce. Zespoły otrzymały dyplomy i puchary, a każdy z uczestników otrzymał medal z logo ZNP. Impreza miała charakter sportowo – rekreacyjny.
 • 10.05.2016 "Śpiewać każdy może" – pod takim hasłem członkowie Sekcji, dzięki uprzejmości dyrektora Szkoły Specjalnej Pana Jana Słuszniaka mile i wesoło spędzili majowe popołudnie na placu szkoły w Baryczy.
 • 21.05.2016 III Pieszy Świętokrzyski Rajd Seniorów Oświaty ZNP w Sandomierzu odbył się w sobotę 21.05.2016 roku. Wzięło w nim udział 167 osób z 23 Oddziałowych SEiR ZNP w tym 17 osobowa grupa z Końskich w składzie: Adach Urszula, Bartosik Barbara, Gwardecka Maria i Andrzej, Broniecka Elżbieta, Kozubska Alicja, Kosmal Helena, Kołba Grażyna, Kaczmarska Helena i Roman, Marańda Irena, Ołownia Janina, Piwczyk Elżbieta, Pluta Grażyna, Szymczyk Barbara, Styś Halina, Sikora Elżbieta. Po uroczystym powitaniu i obejrzeniu różnych układów tanecznych w wykonaniu dzieci i młodzieży wyruszyliśmy na pieszą wędrówkę wyznaczoną trasą, która wiodła po najciekawszych zakątkach pięknego, zabytkowego miasta. Odbyliśmy też rejs statkiem „Syrenka” po Wiśle. Zakończenie rajdu nastącpiło na słynnych Górach Pieprzowych w biesiadnej atmosferze.
 • 3-4-5.06.2016 Trzydniowa wycieczka autokarowa do Zakopanego, w której uczestniczyły 32 osoby. Zakwaterowanie mieliśśmy w Nauczycielskim Centrum Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym ZNP na Ciągłówkach. Po krótkim odpoczynku, mimo deszczowej pogody udaliśmy się na spacer na Krupówki. Wieczorem odbyło się „koszyczkowe” spotkanie integracyjne. Następnego dnia udaliśmy się na całodniową wycieczkę po okolicy. Zwiedziliśmy kościółek w Dębnie Podhalańskim, Degustowaliśmy wody lecznicze w Szczawnicy, podziwiliśmy zamek w Czorsztynie i Nidzicy, płynęliśmy statkiem po zalewie w Nidzicy. Przez cały czas zachwycaliśmy się pięknym górskim krajobrazem. Wieczorem odbyła się uroczysta integracyjna kolacja podcza, której przewodnicząca Sekcji Grażyna Pluta czerwcowym solenizantom i urodzinowym jubilatom złożyła z tej okazji serdeczne życzenia wręczając okolicznościowe dyplomy i kartki z podpisami wszystkich uczestników wycieczki. W trzecim dniu wycieczki uczestniczyliśmy we mszy świętej, która odbyła się w stylu góralskim. Szczęśliwi i uśmiechnięci późnym popołudniem wróciliśmy do domu.
 • 22.06.2016 22 czerwca br. odbył się rajd rowerowy nowo wybudowanymi ścieżkami rowerowymi wokół Końskich. W rajdzie uczestniczyło 10 osób: Urszula i Zbigniew Adachowie, Andrzej Gwardecki, Irena Redwanowska, Elżbieta Sikora, Jadwiga Szymczyk z mężem, Alicja Kozubska z 8 letnim wnuczkiem Albertem, Bogdan Borowiecki. Trasę przygotowała kol. Urszula Adach wspólnie z Bogdanem Borowieckim piechurem PTTK w Końskich. Trasa rajdu wiodła ulicą Kielecką, Leśną do miejscowości Niebo aż do rezerwatu Przyrody „Piekło”, gdzie czekało przygotowane przez kol. Zbyszka Adacha ognisko z pieczoną kiełbaską i kaszanką. Rajd rowerowy to bardzo ciekawa forma rekreacji.
 • 17.09.2016 W dniu 17.09.2016 roku liczna grupa naszych seniorów 68 osób uczestniczyła w jednodniowej wycieczce autokarowej do Skierniewic na coroczne skierniewickie święto kwiatów owoców i warzyw. Wycieczka miała charakter swobodnego zwiedzania różnorodnych wystaw. Można było też zakupić rośliny ogrodowe, sadzonki kwiatów, kwiaty w co uczestnicy wycieczki chętnie czynili. Podziwialiśmy też barwny korowód warzywno – kwiatowy, który zorganizowały tutejsze szkoły i przedszkola. Program obchodów święta był bardzo bogaty i urozmaicony. Pogoda dopisała więc każdy miał też czas i sposobność na samodzielne zwiedzenie urokliwych miejsc w Skierniewicach. Wycieczkę zakończyliśmy spotkaniem integracyjnym w Internacie Szkoły Specjalnej w Baryczy.
 • 03.10.2016 Pożegnanie koleżanki – udział członków Sekcji w pogrzebie serdecznej koleżanki Marii Bociek, emerytowanej nauczycielki matematyki I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich.
 • 04.10.2016 Pożegnanie koleżanki – udział w pogrzebie kol. Jolanty Walczyk, emerytowanej nauczycielki matematyki w Szkole Podstawowej w Nieświniu.
 • 11.10.2016 W koneckiej Sali Bankietowej „Astoria” odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W części artystycznej wystąpiły przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Końskich, zaśpiewały Julia Pałgan i Aleksandra Dajer, a zespół z braćmi Dajer tak skocznie przygrywał, że nogi same rwały się do tańca. Spotkanie upłynęło w miłej, tanecznej, koleżeńskiej atmosferze.
 • 20.10.2016 Wyjazd do Kielc na koncert "Grupy MoCarta".
 • 28.10.2016 Jak co roku wybraliśmy się na spacer alejkami koneckiej nekropolii by zapalić "znicze pamięci" ze znaczkiem ZNP na grobach Kol. Kol. Spacer był również okazją do wspomnień o zmarłych Kolegów i Koleżanek.
 • 19.11.2016 W ramach poparcia działalności ZNP przedstawicielki Sekcji Kol. Irena Redwanowska, Grażyna Chrabąszcz i Maria Sobczyk wzięły udział w ogólnopolskiej manifestacji pracowników oświaty w Warszawie, która odbyła się pod hasłem "Nie dla chaosu w szkole".
 • 21.11.2016 Wspólnie z członkami Uniwersytetu III Wieku w Końskich odbył się wyjazd do Solca Zdroju na lecznicze kąpiele siarkowe. W wyjeździe udział wzięły 32 osoby. Solec-Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową. W uzdrowisku leczy się choroby narządu ruchu i reumatyczne, jak również choroby skóry i alergię.
 • 06.12.2016 W Sali Domu Nauczyciela w Końskich odbyło się cykliczne spotkanie literackie. W tym roku spotkanie poświęcone było Henrykowi Sienkiewiczowi. Zwrócono uwagę na Jego dzieła, które zostały zekranizowane oraz na Marie w życiu pisarza.
 • 10.12.2016 Wyjazd do Centrum Kultury do Kielc na występ Zespołu Pieśni i Tańca "śląsk".
 • 29.12.2016 Pożegnanie koleżanki - udział członków Sekcji w pogrzebie Teresy Ciułek, emerytowanej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Pomykowie.
 • 30.12.2016 Pożegnanie kolegi - udział członków Sekcji w pogrzebie Jana Janusa, emerytowanego nauczyciela Szkoły Muzycznej I - go stopnia w Końskich.

  W ramach współpracy z PTTK Końskie przedstawiciele członków Sekcji brali udział w rajdach pieszych.

 • 19.01.2016 W delikatnej zimowej aurze, przy słonecznej pogodzie i niewielkim mrozie odbył się XXIX Rajd Pieszy. Rasa wędrówki przebiegała głównie lasami i wiodła spod biura PTTK w Końskich przez Rogów do Górnego Młyna, gdzie przy miejscu biwakowym znajdowała się meta. Było ognisko przy którym można było się ogrzać i upiec kiełbaski. Do przejścia było około 12 km. Udział wzięły: Kosmal Helena, Gula Anna i Replińska Urszula.
 • W I Rajdzie po "Koronę Gór Świętokrzyskich" udział wzięły kol. Grażyna Pluta, Urszula Replińska i Anna Gula. Po dotarciu autokarem do Kielc, przed wyruszeniem w trasę zwiedziliśmy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na Bukówce w Kielcach. Po zwiedzeniu jednostki wojskowej udaliśmy się na szlak pieszy. Przemierzyliśmy trasę około 12 km na odcinku z Bukówki do stacji PKP Sitkówka. Po drodze zdobyliśmy dwa wzniesienia: Telegraf (409 m) oraz Biesak (381 m).Miłych wrażeń dostarczyły nam piękne widoki z wymienionych gór.
 • 14.05.2016 II Rajd po "Koronę Gór Świętokrzyskich" odbył się w deszczową pogodę. Po dojechaniu autokarem do Oblęgorka zwiedziliśmy Muzeum Henryka Sienkiewicza, następnie wyruszyliśmy w pieszą wędrówkę. Do przejścia było około 12 km. Otoczeni bajecznie zielonym lasem bukowym weszliśmy na szczyt Góry Sieniewskiej i Góry Dobrzeszowskiej. Udział w rajdzie wzięła kol. Grażyna Pluta, Urszula Replińska, Anna Gula.
 • 18.06.2016 III Rajd po Koronę Gór Świętokrzyskich odbył się w słoneczną czerwcową pogodę. Wędrowaliśmy Wzgórzami Tumlińskimi i Wzgórzami Suchedniowskimi zdobywając wzniesienia: Sosnowicę 413m i Górę Osieczyńską 407m. Pokonaliśmy trasę około 12 km . Udział w rajdzie wzięła kol. Grażyna Pluta, Urszula Replińska i Anna Gula.
 • 24.09.2016 Podczas IV Rajdu po Koronę Gór Świętokrzyskich zdobyliśmy Górę Patrol (389m) oraz Karczówkę (339m). Przy zmiennej pogodzie przypominającej wszystkim o zbliżającej się jesieni przeszliśmy około 13 km .
 • 15.10.2016 W październikową sobotę wybraliśmy się na Jesienną Wędrówkę, którą prowadził przewodnik Krzysztof Wiatr. Trasa liczyła około 14 km i przebiegała z Morzywołu przez Komaszyce, Januchtę, Fidor (Nieświń), Dyszów do Końskich. W kolorach jesiennych lasy wyglądają przepięknie. Udział w rajdzie wzięła kol. Grażyna Pluta, Urszula Replińska, Zbigniew Adach i Helena Kosmal.
 • 22.10.2016 V Rajd po Koronę Gór Świętokrzyskich.W październikowy weekend wybraliśmy się autokarem do Michniowa. Przed udaniem się na pieszą wędrówkę zwiedziliśmy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich oraz odwiedziliśmy rezerwat Kamień Michniowski. Następnie przejechaliśmy autokarem do Psar gdzie zdobyliśmy wzniesienie Bukowej Góry. Wędrowaliśmy pomiędzy bajecznie kolorowymi bukowymi liśćmi skąpanymi w jesiennej mgle. Zmęczeni ale dumni z pokonanych przez siebie kilometrów wróciliśmy autokarem do Końskich. Do przejścia było około 14 km .
 • 19.11.2016 Podczas VI Rajdu po Koronę Gór Świętokrzyskich zwiedziliśmy miasto Szydłowiec i zdobyliśmy Górę Atlantę. Przez całą 12 kilometrową trasę wędrówki towarzyszył nam deszcz, ale deszcz nam nie straszny więc z humorami wróciliśmy do Końskich.

  Co miesiąc odbywały się wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi na różne spektakle.

 • 31.01.2016 operetka - "Noc w Wenecji"
 • 23.04.2016 opera - "Madama Butterfley"
 • 15.05.2016 opera – "Turandot"
 • 19.06.2016 balet - "Krzesany"
 • 09.10.2016 rock opera – "Amazonki i Wikingowie"

  Uczestniczyliśmy w życiu miasta i Biblioteki Publicznej w Końskich.

 • 11.03.2016 Benefis redaktorki i podróżniczki Marzeny Kądzieli w sali widowiskowej Restauracji "Leliwa" w Końskich - "…czyli PANI REDAKTOR PODRÓŻUJE".
 • 08.04.2016 Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na rewitalizację rynku w Końskich.
 • 22.0.2016 Spotkanie z pasjonatem podróżowania Mateuszem Smołuchem - "Autostopem przez Izrael i Palestynę".
 • 05.05.2016 Wystawa malarstwa Gerarda Desputo.
 • 12.05.2016 Spotkanie z Magdaleną Kordel autorką książek m.in. "Uroczysko", "Okno z widokiem".
 • 20.08.2016 Wernisaż wystawy malarskiej Beaty Borek - wystawa zorganizowana w ramach obchodów DNI KOŃSKICH.
 • 02.09.2016 Prelekcja doktora Marka Jedynaka na temat "Cichociemni w Końskich" oraz projekcja filmu dokumentalnego "Dewajtis".
 • 03.09.2016 Spotkanie z autorkami książki "Wojenne i powojenne losy Polaków. Na podstawie wspomnień naszych dziadków" Natalią Staciwą i Zuzanną Staciwą.

  Biorąc udział w obchodach Dni Końskich, Konecki Wrzesień, Kuźnice Koneckie, Święto Niepodległości Polski, jako kibic wyścigu kolarskiego "Szlakiem walk majora Hubala" aktywnie włączaliśmy się w życie kulturalne miasta.

  Galeria zdięć

  Opłatek, Tłusty czwartek  Rajd Zimowy


  Wieczór turecki


  Dzień Kobiet


  Wielkanoc


  I Spartakiada świętokrzyska


  Majowe popołudnie w Baryczy


  III Pieszy świętokrzyski Rajd Seniorów Oświaty ZNP w Sandomierzu


  Wycieczka - Zakopane


  Wycieczka - Skierniewice


  Dzień Nauczyciela


  Koncert "Grupy MoCarta"


  Występ Zespołu Pieśni i Tańca "śląsk"


  Spotkanie literackie


  Rok 2015


 • 09.01.2015 Spotkanie świąteczno - noworoczne w Domu Nauczyciela. Były życzenia, serdeczne rozmowy, wspólna kolacja i toast noworoczny wzniesiony lampką szampana. Wszyscy uczestnicy spotkania, przy akordeonowym akompaniamencie pana Stanisława Kobyłeckiego śpiewali najpopularniejsze kolędy.
 • 14.01.2015 Spotkanie łączniczek Sekcji Kol. Marii Gwardeckiej, Genowefy Zagwożdżon, Barbary Olszowy, przewodniczącej Sekcji Grażyny Pluty oraz Kol. Kol. prezes i vice prezesa Oddziału ZNP w Końskich Karoliny Orłowskiej-Carmenate i Henryka Rydza z przedstawicielem Ośrodka Badań z Uniwersytetu Warszawskiego. Celem tego spotkania była rozmowa o sprawach osób starszych i opiece nad nimi poprzedzająca wizytę badawczą studentów w okresie wiosennym i jesiennym 2015 roku. Badanie będzie dotyczyć zmian, które zachodzą w Końskich w konsekwencji starzenia się populacji miasta i wyjazdów zagranicznych.
 • 12.02.2015 „W klimacie dawnego Paryża” - taneczna zabawa karnawałowa pod hasłem "Wieczór francuski" odbyła się w sali bankietowej „U Motyla” w Końskich. Oprócz przedstawienia informacji dotyczącej kultury Francji nie zabrakło również tematycznej muzyki, o którą zadbał DJ (didżej) Stanisław Kobyłecki. Były też i inne akcenty francuskie: menu, wystrój sali, czekoladowe ślimaki i taniec znanych postaci francuskich, w które wcielili się nasi emeryci – Aleksandra i Jan Wiaderni jako Napoleon i Maria Walewska, Jan Krawczyk i Helena Kosmal jako Honore Balzak i Ewelina Hańska, Fidos Stanisław i Irena Redwanowska jako Fryderyk Szopen i George Sand. Czas upłynął szybko w miłej i serdecznej atmosferze. Tematyczna impreza została zorganizowana już po raz 15.
 • 10.03.2015 Spotkanie w sali bankietowej „Astoria” w Końskich z okazji Dnia Kobiet. Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich występem szkolnego teatru „Lustro” uświetniła nasze spotkanie. Wszyscy byli zadowoleni, bo podczas spotkania można było porozmawiać nie tylko o sprawach związkowych, ale był i czas na pogaduszki.
 • 10.04.2015 Spotkanie wielkanocne na tradycyjnym jajeczku odbyło się w siedzibie Domu Nauczyciela w Końskich. W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. Przy świśtecznie udekorowanym stole złożyliśmy sobie świśteczne życzenia i konsumowaliśmy pyszny poczęstunek przygotowany przez członków Zarzśdu Sekcji. Solenizanci z lutego, marca i kwietnia otrzymali od przewodniczącej Sekcji słodkie upominki wraz z życzeniami. Spotkanie upłynęło w miłej, świątecznej i serdecznej atmosferze.
 • 18.04.2015 Manifestacja pracowników oświaty w Warszawie pod hasłem "Razem dla edukacji". Przewodnicząca Sekcji wraz z liczną grupą nauczycieli czynnych, członków Oddziału ZNP w Końskich uczestniczyła w Warszawie w ogólnopolskiej manifestacji zorganizowanej przez Zarząd Główny ZNP. Domagano się: rzeczywistego dialogu, zwiększenia nakładów na edukację, poszanowania zawodu nauczyciela, zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych, zaprzestania łamania prawa oświatowego przez samorzśdy, wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego. 20.04.2015 Spotkanie łączniczek Sekcji kol. Genowefy Zagwożdżon, Marii Gwardeckiej, Barbary Olszowy, Grażyny Pluty oraz Grażyny Kołby i Barbary Szymczyk ze studentami z Ośrodka Badań z Uniwersytetu Warszawskiego. Celem spotkania była rozmowa o sprawach osób starszych, opiece nad nimi oraz wyjazdów zagranicznych.
 • 15-16-17.05.2015 Trzydniowa wycieczka autokarowa do Krynicy Górskiej. Udział wzięło 29 osób. Celem wycieczki było nie tylko zwiedzenie Krynicy i jej okolic ale i integracja międzypokoleniowa.
 • 28.05.2015 Majówka w Nieświniu – wycieczka autokarowa. Miejscem docelowym spotkania był Zespół Placówek Oświatowych w Nieświnu, ale po drodze zwiedziliśmy kuźnię z XVIII wieku w Kuźnicy, pospacerowaliśmy nad tutejszym zalewem, następnie zwiedziliśmy kościół w Nieświniu po czym udaliśmy się spacerkiem do budynku szkoły w którym bardzo serdecznie zostaliśmy przywitani przez byłą panią dyrektor Zofię Szcześniak i obecną Agatę Zielińską. Po obejrzeniu występu słowno-muzyczno-tanecznego w wykonaniu uczniów i zwiedzeniu szkoły, przy słodkim poczęstunku wspominaliśmy swoje lata pracy.

  „I choć dobiliście do przystani, /Patrzcie ufnie, dumnie, wciąż ku górze…/ I nic się nie bójcie! / Jesteśmy z Wami! / Nie tylko na emeryturze!

 • 30.05.2015 W sobotę 30.05.2015 Kol. Barbara Szymczyk i Grażyna Pluta wzięły udział w II Świętokrzyskim Rajdzie Seniorów Oświaty, który odbył się na terenie gminy Bieliny. Organizatorem rajdu był Oddział i Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Bielinach oraz pomysłodawczyni rajdu Maria Szymkiewicz przewodnicząca Okręgowej SEiR ZNP w Kielcach. Udział w rajdzie wzięło ogółem 135 Seniorów. Do przejścia było około 10 km.
  Wędrówka rozpoczęła się przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Hucie Starej i wiodła uroczym szlakiem paproci wśród pól, lasów i kwitnących łąk do Huty Szklanej gdzie zwiedziły Osadę Średniowieczną, Klasztor na Świętym Krzyżu a z tarasu na Gołoborzu podziwiały piękny krajobraz świętokrzyski. Oczywiście był obiad i biesiada przy ognisku przy którym grała Kapela Bielińska. Pogoda, atmosfera rajdu jak i jego organizacja była wspaniała. Uczestniczki rajdu były zmęczone, ale pełne niezapomnianych wrażeń.
 • 09.06.2015 "Wieczór wspomnień" – Najpiękniejsze karty z historii powstania i działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego, w związku ze 110 rocznicą powstania ZNP przypomniał licznie zebranym członkom Sekcji Kol. Stanisław Fidos – wiceprezes Zarządu Okręgu ąwiętokrzyskiego ZNP w Kielcach.
 • 09.09.2015 Zwiedzamy Ziemię Opoczyńską - jednodniowa wycieczka autokarowa na trasie Białaczów – Żarnów – Opoczno. W wycieczce wzięło udział 40 osób.
 • 12.09.2015 Członkowie Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Końskich uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu tablicy informacyjnej o działalności Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na konecczyżnie, a tym samym nastąpiło uroczyste nadanie nazwy nowo wybudowanemu rondu przy ulicy Piłsudskiego w Końskich. Rondo nosi nazwę „Rondo im. Nauczycieli Tajnego Nauczania”. Pomysł uczczenia działalności okupacyjnej nauczycieli zrodził się w Zarządzie Sekcji a jego pomysłodawczynią była obecna przewodnicząca tej Sekcji Grażyna Pluta z domu Gałązka. Dzięki staraniom Sekretariatu Oddziału ZNP w Końskich, a w szczególności wiceprezesa kol. Henryka Rydza oraz przychylności włodarzy miasta Rada Miasta podjęła w dniu 25.10.2014 roku stosowną uchwałę.
  Należy pamiętać, że jest to jedyny obiekt w mieście, który upamiętnia działalność nauczycieli TON – u, ale myślimy że nie ostatni.
  Uroczystość została zorganizowana przez Sekretariat Zarządu Oddziału ZNP w Końskich w osobach kol. prezes Karoliny Orłowskiej-Carmenate i wiceprezesa kol. Henryka Rydza.
 • 14.10.2015 W ramach wspierania działalności Oddziału ZNP kol. Grażyna Pluta – przewodnicząca SEiR uczestniczyła w pikiecie w Warszawie zorganizowanej przez Zarząd Główny ZNP w celu obrony polskiej oświaty pod hasłem „Bądźmy razem”.
 • 17.10.2015 II Ogólnopolska Spartakiada Nauczycieli Seniorów. Kol. Grażyna Pluta i Irena Redwanowska wzięły udział w II Ogólnopolskiej Spartakiadzie Seniorów ZNP, która odbyła się w Krakowie – reprezentowały Okręg Świętokrzyski. Impreza miała charakter rekreacyjno – integracyjny, ale nie zabrakło też ducha rywalizacji. Było 7 konkurencji sportowych, były medale i dyplomy. Ogółem nasza drużyna, licząca 10 osób zdobyła 18 medali i 2 puchary, w tym kol. I. Redwanowska 1 brązowy, a kol.G.Pluta 2 złote, 1 srebrny i puchar za I miejsce w wieloboju kobiet.
 • 22.10.2015 Spotkanie w sali bankietowej „Astoria” w Końskich z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Młodzież z II LO w Końskich występem teatralnym teatru „Lustro” pt. „Z czterech stron świata” uświetniła nasze spotkanie, które upłynęło w miłej, koleżeńskiej atmosferze.
  05.11.2015 Pożegnanie koleżanki - udział w pogrzebie Kol. Teresy Szczepanik, emerytowanej woźnej oddziałowej Przedszkola Samorządowego nr 3 w Końskich.
 • 14.11.2015 Z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie w Domu Nauczyciela, które było okazją nie tylko do wspólnych rozmów. Słuchaliśmy ciekawych i zabawnych anegdot o seniorach, były też tańce w rytm muzyki płynącej z magnetofonu. Bawiliśmy się do późnych godzin wieczornych.
 • 06.12.2015 Pożegnanie koleżanki – udział w pogrzebie koleżanki Kazimiery Prasał, emerytowanej nauczycielki historii Szkoły Podstawowej w Modliszewicach.
 • 07.12.2015 Wieczór teatralny poświęcony 250-leciu Teatru Powszechnego w Polsce. Prelekcję przygotowała Kol. Barbara Szymczyk. Uczestnicy spotkania zabawili się w aktorów, ponieważ była do rozczytania bajka A. Fredry „Pchła Szachrajka.”

  W ramach współpracy z PTTK Końskie przedstawiciele członków Sekcji brali udział w rajdach pieszych.

 • 17.01.2015 „Zimowa wędrówka w sobotę” – do przejścia było około 10 km. Trasa wiodła z koneckiego parku drogami i ścieżkami wokół miasta Końskie do miejsca biwakowego znajdującego się na boisku w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Baryczy. Tegorocznej wędrówce towarzyszyła prawie wiosenna pogoda. Udział wzięli: Replińska Urszula, Kosmal Helena, Adach Urszula, Adach Zbigniew, Pluta Grażyna.
 • 07.03.2015 40 jubileuszowy Rajd Bab odbył się na trasie: Końskie, Izabelów, Wąsosz, Czarniecka Góra do mety przed Domem Kultury w Stąporkowie. Do przejścia było 18 km. Udział wzięły: Adach Urszula, Pluta Grażyna, Replińska Urszula, Anna Gula, Kosmal Helena.
 • 25.04.2015 Przedstawiciele naszej Sekcji – 5 osób uczestniczyło w I - wszym pieszym rajdzie z cyklu 30 km na 30 lecie Klubu PTTK „Pasat” w Końskich. Trasa liczyła około 10km. Miejsce startu było sprzed Jaskini „Raj", następnie wędrówka przebiegała przez łąki, las i Górę Zelejową do Chęcin. W Chęcinach zwiedziliśmy nie tylko ruiny zamku ale także kamienicę „Niemcówkę”, zespół klasztorny ojców franciszkanów i Rynek. Sobotnia aura wyjątkowo sprzyjała wędrówce. Rajd dostarczył nam moc wrażeń i pozytywnych emocji. Udział wzięli: Pluta Grażyna, Adach Zbigniew, Replińska Urszula.
 • 04.07.2015 W piękną lipcową sobotę w wycieczce autokarowej do Sandomierza udział wzięły: Replińska Urszula, Grażyna Pluta. Koleżanki zwiedziły Rynek Starego Miasta, Dom Długosza, Podziemną Trasę Turystyczną, Bazylikę Katedralną, słynne Ucho Igielne oraz odbyły spacer Wąwozem Królowej Jadwigi.
 • 03.08.2015 Udział w wycieczce autokarowej połąączonej z rajdem pieszym wzięły koleżanki Grażyna Pluta i Urszula Replińska. Autokar dowiózł uczestników wycieczki do Bodzentyna. Na miejscu koleżanki zapoznały się z historią Bodzentyna i zwiedziły kościół św. Stanisława i ruiny zamku biskupów krakowskich. Następnie krętymi uliczkami doszły do stromego podejścia, z którego weszły na Miejską Górę. Potem wędrowały przez dukty prastarej a zarazem przepięknej Puszczy Jodłowej aż do samej Świętej Katarzyny. Mimo zmęczenia zdobyły najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich.
 • 27.09.2015 W wycieczce autokarowej na trasie Podzamcze Chęcińskie-dwór starostów chęcińskich, Szydłów – "polskie Carcassonne", Zamek „Krzysztopór” w Ujeździe, Opatów udział wzięła Grażyna Pluta i Urszula Replińska. Mimo deszczu warto było pojechać na wycieczkę i zobaczyć ciekawe i przepiękne miejsca woj. świętokrzyskiego – powiedziały uczestniczki.
 • 24.10.2015 Udział w kolejnej wycieczce autokarowej połączonej z rajdem pieszym - do przejścia było 18 km.- udział wzięła Grażyna Pluta i Urszula Replińska. Trasa rajdu wiodła z Masłowa wzdłuż Pasma Masłowskiego Gór Świętokrzyskich do Klonówki liczącej 473 m n.p.m., potem przez las do Góry Radostowej 451m n.p.m. do Ciekot gdzie na placu Centrum Edukacyjnego Szklany Dom odbyło się przy ognisku podsumowanie rajdu. Uczestnikom trzech rajdów „30 km na 30 lat Klubu Pasat” w Końskich wręczone zostały jubileuszowe medale. Wśród nich były reprezentantki SEiR ZNP w Końskich Grażyna Pluta i Urszula Replińska.
 • 07.11.2015 Rajd Niepodległości wyruszył z Janowa. Do przejśścia było około 14 km. Trasa wiodła lasami konecczyzny przez Wąsosz i Piekło do Sielpi. Tam w Ośrodku Sportu i Rekreacji na uczestników rajdu czekało ognisko z pieczonymi kiełbaskami, ciepła herbata i program artystyczny z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W rajdzie uczestniczyła Urszula Replińska, Grażyna Pluta i Helena Kosmal.
 • 15.12.2015 Rajd Mikołajkowy organizowany był w porze zimowej (bez śniegu, ale pogoda rozpieszczała wszystkich wiosennym słońcem. Trasa wiodła początkowo ulicami Skarżyska, następnie wzdłuż zalewu Bernatka, przez Bukową Górę do siedziby Nadleśnictwa Skarżysko Kamienna. Tam czekała na uczestników pyszna kawa turystyczna i ognisko z pieczonymi kiełbaskami. Koleżanki otrzymały pamiątkowe znaczki i wiele gadżetów mikołajkowych. Sekcję Emerytów i Rencistów ZNP reprezentowały koleżanki: Helena Kosmal, Grażyna Pluta i Urszula Replińska.

  Co miesiąc odbywały się wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi na różne spektakle.

 • 24.01.2015 - opera "Holender tułacz"
 • 24.II. 2015 - opera "Maria Stuart"
 • 24.03.2015 - operetka "Baron Cygański"
 • maj 2015 - balet "Chopin wymarzony"
 • wrzesień 2015 - opera "Straszny dwór"
 • październik 2015 - Cud mniemany czyli "Krakowiacy i górale"

  Uczestniczyliśmy w życiu miasta i Biblioteki Publicznej w Końskich.

 • 23.01.2015 – Udział członków Sekcji w wernisażu wystawy prac Tamary Maj, absolwentki kieleckiego „Plastyka” mieszkającej na stałe w Busku Zdroju pt.”Wspomnienia”. Artystka zajmuje się malarstwem, tkaniną i wikliną artystyczną.
 • 07.05.2015 – Udział w otwarciu wystawy Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich pt. „Spotkanie z naturą”. Na wystawie zaprezentowane były obrazy o dowolnej tematyce, wykonane w różnorodnych technikach.
 • 11.06.2015 - Spotkanie z Elżbietą Dudą emerytowaną nauczycielką II LO w Końskich. Na spotkaniu pt. „Genealogia – moja pasja” podzieliła się swoją pasją genealogiczną oraz przedstawiła możliwości szukania przodków w Internecie i w archiwach.
 • 04.11.2015 – Spotkanie z Anną Kamińską autorką książki pt. „Simona”. Książka opowiada o niezwykłym życiu Simony Kossak.
 • 25.11.2015 – Spotkanie z Aleksandrą Ziółkowską - Boehm polską pisarką zamieszkałą od 1990 roku w USA, popularyzatorką historii Polski w Stanach Zjednoczonych, autorką książki pt. „Na tropach Wańkowicza i Hubalczyków”.
 • 27.11.2015 – Udział członków Sekcji w wystawie prac malarskich Elżbiety Dudy pt. „Końskie – kawą malowane”. Wystawa to zestaw kilkudziesięciu prac inspirowanych teraźniejszością oraz historią naszego miasta.

  Biorąc udział w obchodach Dni Końskich, Konecki Wrzesień, Kuźnice Koneckie, święto Niepodległości Polski aktywnie włączaliśmy się w życie kulturalne miasta.

  Galeria zdięć

  Spotkanie noworoczne  Rajd Zimowy


  Rajd Bab


  Dzień Kobiet


  Rok 2014

  • 08.01.2014 - Spotkanie świąteczno – noworoczne w siedzibie Oddziału ZNP. Spotkanie uświetnił nam występ chóru kościelnego z kościoła pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Końskich pod dyrekcją Jana Drzazgi.
  • 27.02.2014 - Taneczna zabawa karnawałowa w sali Domu Nauczyciela pod hasłem "Wieczór ukraiński". Do tańca przygrywał nam zespół „Sorn Band”.
  • 23.04.2014 - Spotkanie wielkanocne w Domu Nauczyciela.

  • 23.05.2014 - "Majówka" – wycieczka autokarowa z cyklu"Cudze chwalicie swego nie znacie" na trasie: Fałków – Czermno – Przedbórz – Stara Wieś. Zwiedziliśmy Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Fałkowie, Szkołę Podstawową w Czermnie, Muzeum Regionalne i kościół w Przedborzu oraz Ośrodek Sztuk Walki Japońskiej w Starej Wsi. Wycieczkę zakończyliśmy biesiadą przy ognisku w Starej Wsi.
  • 11.06.2014 - Udział 15 członków naszej Sekcji w I-wszym Pieszym świętokrzyskim Rajdzie Seniorów Oświaty zorganizowanym przez przewodniczącą Okręgowej SEiR ZNP kol. Marię Szymkiewicz w Zagnańsku. Trasa rajdu wiodła od dębu „Bartek” do centrum Zagnańska. Zwiedziliśmy kościół pod wezwaniem św. Jana, następnie szliśmy przez las do zalewu w Kaniowie gdzie w pięknej naturalnej scenerii odpoczywaliśmy. Dalej szliśmy w kierunku osiedla Wrzosy, przechodziliśmy obok 300 letniego dębu „Daniela”, kamieniołomem w Zachełbiu gdzie widzieliśmy ślady dinozaura tetrapoda. Zakończenie pieszej wędrówki odbyło się w Szkole Podstawowej w Zagnańsku – Chrustach, gdzie czekał na nas smaczny obiad i multimedialny pokaz o Zagnańsku i okolicy. W rajdzie wzięło udział 68 uczestników z 12 Sekcji EiR ZNP naszego województwa. Warto było wziąść udział w rajdzie - wspomnienia są niezapomniane.
  • 28.06.2014 - Wycieczka autokarowa na trasie: Święty Krzyż – Masłów (lotnisko aeroklubu) – Krajno (park miniatur metropolii z całego świata).
  • 29.07.2014 - Pożegnanie Koleżanki – udział członków Sekcji w pogrzebie Kol. Marianny Kulety, emerytowanej nauczycielki Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Końskich.
  • 31.07.2014 - Pożegnanie Kolegi – udział członków Sekcji w pogrzebie Kol. Stanisława Płatka emerytowanego nauczyciela matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Końskich.
  • 06.09.2014 - Pożegnanie Kolegi – udział członków Sekcji w pogrzebie Kol. Aleksego Kierkusia, emerytowanego nauczyciela historii i dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.
  • 13.09.2014 - Wycieczka autokarowa na trasie: Przysucha ( miasto, Muzeum Oscara Kolberga) – Skrzyńsko (piękny, stary kościół) – Zbożenna (dworek) - Topornia. Wycieczkę zakończyliśmy biesiadą w Toporni. Była kiełbaska i kaszanka z grilla, kawa, herbata, a do tańca przygrywał nam nauczyciel muzyki z Przysuchy kol. Włodzimierz Siwek.

  • 22.09.2014 - Pożegnanie Koleżanki – udział w pogrzebie Kol. Marii Płatek, emerytowanej nauczycielki nauczania początkowego ( klasa I, II, III) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Końskich.
  • 25.09.2014 - Udział Vice - prezesa Oddziału ZNP w Końskich Kol. Henryka Rydza w Sesji Rady Miasta i Gminy w Końskich, na której to radni, na wniosek Zarządu Oddziału ZNP w Końskich poprzedzonego wnioskiem Zarządu Sekcji do tegoż Oddziału, podjęli uchwałę na mocy której nowo wybudowane rondo w Końskich przy ulicy Piłsudskiego (dawna 22 Lipca) będzie nosiło nazwę „Rondo im. Nauczycieli Tajnego Nauczania”.
  • 04.10.2014 - "Spacerkiem po cmentarzu w Końskich" – zapalenie symbolicznych zniczy pamięci ze znaczkiem ZNP na grobach Kol. Kol..
  • 09.10.2014 - Spotkanie w Domu Nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej pod hasłem "Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić". Spotkanie uświetniła nam młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Końskich pięknym występem artystycznym pt. "Polskie obyczaje ludowe". W spotkaniu uczestniczyło 86 członków Sekcji. Uroczyście przyjęliśmy do Sekcji 11 nauczycieli emerytów.
  • 25.10.2014 - "Sprawny Senior"” – udział przedstawicieli naszej Sekcji w I-wszej Ogólnopolskiej Spartakiadzie Nauczycieli Seniorów ZNP w Krakowie. Spartakiadzie przyświecało hasło "Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu". Było 7 konkurencji sportowych: rzut beretem na odległość, kręgle, slalom minihokeja, strzał piłką do bramki, rzut woreczkiem do celu, rzut piłką do kosza, rzut lotkami do tarczy. W spartakiadzie wzięło udział około100 osób. Okręg świętokrzyski ZNP reprezentowała drużyna 10 – cio osobowa w skład której wchodziły 4 osoby z naszej Sekcji, a które to oddelegowane były przez Okręg Świętokrzyski. Są to osoby: kol. kol. Wiesław Cłapak, Fidos Stanisław, Fidos Zofia, Grażyna Pluta. Na Olimpiadzie nie zabrakło ducha rywalizacji, a jak przystało na zawody sportowe – były medale i dyplomy. Ogółem drużyna zdobyła 23 medale i 2 puchary w tym reprezentacja naszej Sekcji zdobyła 2 srebrne medale(Grażyna Pluta, Wiesław Cłapak), 5 brązowych medali (Stanisław Fidos - 1, Grażyna Pluta – 4) a puchar za I miejsce w wieloboju kobiet odebrała Grażyna Pluta.

  • 18.11.2014 - "Katarzynki" – spotkanie towarzyskie w Domu Nauczyciela z okazji światowego Dnia Seniora. Kol. Grażyna Pluta przybliżyła zebranym sylwetkę kompozytorki piosenek Katarzyny Gertner i piosenkarki Katarzyny Sobczyk. śpiewaliśmy najpopularniejsze ich piosenki przy akompaniamencie akordeonisty Jana Bukłada.
  • 25.11.2014 - Szkolenie członków Zarządu Sekcji i chętnych innych członków Sekcji dotyczące regulaminowego zachowania się osób będących w poczcie sztandarowym. Szkolenie prowadził wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Końskich Kol. Henryk Rydz.
  • 05.12.2014 - Wieczór literacki poświęcony życiu i twórczości Cezarego Chlebowskiego – polskiego pisarza, publicysty, historyka - przygotowany przez Kol. Barbarę Olszowy.

  Od marca do grudnia 2014 roku wybory w ZNP. - Rok 2014 rokiem wyborczym we wszystkich strukturach organizacyjnych ZNP.

  • 07.03.2014 - Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Sekcji, na którym podsumowano czteroletnią kadencję i wybrano nowe władze Sekcji. Obradom przewodniczył Kol. Stanisław Fidos. Przewodniczącą Sekcji na kadencję 2014 – 2018 została Kol. Grażyna Pluta – dotychczasowa przewodnicząca Sekcji. Wybrano jedenastoosobowy skład Zarządu Sekcji w skład którego weszli kol. kol. Adach Urszula, Cłapak Wiesław, Gwardecka Maria, Kaczmarska Helena, Kołba Grażyna, Olszowy Barbara, Pluta Grażyna, Redwanowska Irena, Rutkowska, Maria, Szymczyk Barbara, Sorbian Lech. Na członka Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrano Kol. Barbarę Szymczyk, a członkiem Zarządu Oddziału została Kol. Irena Redwanowska.
  • 21.05.2014 - Udział delegatów – członków Sekcji Kol.Grażyna Pluta. Irena Redwanowska, Barbara Szymczyk, Wiesław Cłapak w konferencji sprawozdawczo – wyborczej Okręgowej SEiR ZNP w Kielcach. Na konferencji Kol. Grażyna Pluta została wybrana na członka Zarządu Okręgowej SEiR ZNP oraz została delegatem na konferencję sprawozdawczo – wyborczą Okręgu Świętokrzyskiego w Kielcach. Kol. Maria Szymkiewicz ponownie została wybrana na przewodniczącą Okręgowej SEiR ZNP.
  • 14.06.2014 - Udział delegatów – członków Sekcji Kol. Grażyna Pluta, Irena Redwanowska, Barbara Szymczyk, Wiesław Cłapak, Lech Sorbian w konferencji sprawozdawczo – wyborczej Oddziału ZNP w Końskich. Prezesem Oddziału została ponownie Kol. Karolina Orłowska Carmenate.
  • 20.09.2014 - Udział przewodniczącej Sekcji Kol. Grażyny Pluty – delegata z Okręgowej SEiR ZNP w Kielcach w konferencji sprawozdawczo – wyborczej Okręgu świętokrzyskiego w Kielcach. Prezesem Okręgu Świętokrzyskiego na kadencję 2014 – 2018 została dotychczasowa kol. Prezes Wanda Kołtunowicz. Do Zarządu tego Okręgu został wybrany członek naszej Sekcji kol. Stanisław Fidos. Na tej samej konferencji Kol. Fidos z rąk Prezesa Zarządu Głównego ZNP Sławomira Broniarza otrzymał wyróżnienie ZNP w postaci "Statuetki Prometeusza" za pracę na rzecz Związku i jego członków.

  W ramach współpracy z PTTK Końskie przedstawiciele członków Sekcji brali udział w rajdach pieszych.

  • 11.01.2014 - XXVII Rajd Zimowy około 18 km. Trasa rajdu wiodła z koneckiego parku drogami i ścieżkami wokół miasta Końskie do miejsca biwakowego w Niebie.

  • 08.02.2014 - Półmaraton zimowy na 25 km. Trasa: Końskie, Stary Młyn, Piła, Kamienny Krzyż, Izabelów, Końskie.
  • 08.03.2014 - Rajd Bab na około 13 km. Trasa: Końskie, Stary Młyn, Młynek, Barycz, Proćwiń, Końskie. Drużyna naszej Sekcji choć była poza pierwsą dziesiątką to zdobyła 45 punktów na 70 możliwych.

  • 01.05.2014 - Udział Kol. Heleny Kosmal i Anny Guli w rajdzie pieszym w Strawczynku k/Oblęgorka. Do przejścia było około 20 km.
  • 12.07.2014 - I-wszy Pieszy Rajd Piekielników liczący około 13km. Trasa: Niebo, Kamienny Krzyż, Piła, Stara Kuźnica.

  Co miesiąc odbywały się wyjazdy do Teatru Wielkiego do Łodzi na różne spektakle.

  • 21.01.2014 - "My Fair Lady"
  • 13.02.2014 - "Dziadek do orzechów"
  • 01.03.2014 - balet "Ziemia obiecana"
  • 09.03.2014 - opera "Cyrulik Sewilski"
  • 10.04.2014 - opera "Carmen"
  • 11.05.2014 - balet "Oniegin"
  • 23.11.2014 - opera "Trubadur"


  Rok 2013

  • 9.01.2013 - Spotkanie opłatkowo – noworoczne w siedzibie Oddziału ZNP.
  • 7.01.2013 - Taneczna zabawa karnawałowa po hasłem "Wieczór czeski".
  • 12.02.2013 - Pożegnanie koleżanki – udział członków Sekcji w pogrzebie ostatniej na terenie powiatu koneckiego nauczycielki tajnego nauczania kol. Michaliny świtakowskiej, która przeżyła 100 lat.
  • 9.03.2013 - Spotkanie w Domu Nauczyciela z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie uświetniły nam dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich.
  • 4.04.2013 - Poświąteczne spotkanie wielkanocne.
  • 1.05.2013 - "Spacerkiem po cmentarzu w Końskich" – zapalenie symbolicznych zniczy pamięci ze znaczkiem ZNP na grobach Kol. Kol.
  • 18.05.2013 - "Majówka we wsi Wąsosz" - spotkanie członków Sekcji z przedstawicielami czynnych nauczycieli – rajd pieszy 8 km ścieżką edukacyjną pod opieką przewodnika, międzypokoleniowy turniej piłki siatkowej o puchar sołtysa wsi Wąsosz, wspólne śpiewanie przy ognisku.
  • 19.06.2013 - "Jak to na wycieczce ładnie" – wycieczka autokarowa na trasie Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Spała, Sulejów.
  • 8.09.2013 - "Jadą, jadą emeryci…" – autokarowa wycieczka do Pińczowa. Spotkanie integracyjne przy ognisku z Sekcją Emerytów i Rencistów ZNP z Pińczowa w Umianowicach, przejazd kolejką wąskotorową "Ciuchcia Ponidzie", "Ogród na Rozstajach" w Młodzawach.
  • 26.09.2013 - Wyjazdowe spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zwiedziliśmy Muzeum Sienkiewicza w Oblęgorku. Spotkanie zakończyliśmy wspólną biesiadą w budynku Domu Nauczyciela.
  • 2.10.2013 - Udział w odsłonięciu tablicy nagrobkowej Nauczycieli Tajnego Nauczania na grobie nauczycielki TON – u 100 – letniej Kol. Michaliny świtakowskiej.
  • 10.10.2013 - Spotkanie międzypokoleniowe zorganizowane przez nauczycieli czynnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej pod hasłem "W podzięce za trud…". Spotkanie uświetniła młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Końskich.
  • 12.10.2013 - "Miło szaleć kiedy czas po temu" – wycieczka autokarowa na ziemię smykowską. Zwiedziliśmy kościół w Miedzierzy, Muzeum Ludowe w Adamowie a wspólny obiad i biesiada odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym we wsi Kontrewers.
  • 6.11.2013 - Wyjazd do Łodzi na koncert rosyjskiego chóru "Chór Aleksandrowa".
  • 12.2013 - Wieczór literacki poświęcony życiu i twórczości Juliana Tuwima, Witolda Lutosławskiego i Jana Czocharskiego przygotowały Kol. Maria Gwardecka, Helena Kaczmarska i Stefania Jedynak.
  • 12.02.2013 - Rozstrzygnięcie na szczeblu Okręgu konkursu ogłoszonego przez Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego i Okręgowa SEiR ZNP w Kielcach pod hasłem "Podajmy sobie ręce". Konkurs miał charakter międzypokoleniowy i skierowany był do pracujących i emerytowanych członków ZNP. Jego celem była integracja obu środowisk nauczycieli. Nasza Sekcja zajęła I-wsze miejsce.

  W ramach współpracy z PTTK Końskie przedstawiciele członków Sekcji brali udział w rajdach pieszych.

  • 12.01.2013 - "Rajd Zimowy" połączony z obchodami 150 rocznicy Powstania Styczniowego (1863 rok)
  • 03.2013 - "Rajd Bab"
  • "Rajd Niepodległości"
  • Rajd wokół Końskich 25 km


  Rok 2012


  Spotkanie opłatkowo-noworoczne

  W dniu 5 stycznia 2012 rokuw sali Domu Nauczyciela w Końskich odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne członków naszej Sekcji. Jest to niewątpliwie okazja do podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie nawzajem życzeń, kolędowania, powspominania, a także spróbowania doskonałych potraw przygotowanych przez członków Zarządu Sekcji.


  Uroczyste posiedzenie Zarządu Sekcji

  W dniu 27 stycznia 2012 roku w sali Domu Nauczyciela w Końskich odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Sekcji podsumowujące obchody 50-lecia istnienia Sekcji.
  Przewodnicząca Sekcji kol. Grażyna Pluta bardzo serdecznie przywitała

  Koleżanki i Kolegów biorących udział w posiedzeniu:
  - byłych prezesów Oddziału ZNP w Końskich
  - byłych i obecnych członków Zarządu Sekcji
  - aktywnych członków Sekcji
  - Koleżanki i Kolegów o najdłuższym stażu związkowym
  oraz osoby o zaprzyjaźnione z Sekcją, które aktywnie uczestniczą w działalności Sekcji.

  Chwilą ciszy uczczono pamięć kol.kol., którzy na przestrzeni 50 lat istniania Sekcji byli członkami Zarządu Sekcji, a odeszli do wieczności.
  Następnie kol. Grażyna Pluta złożyla krótkie sprawozdanie z obchodów jubileuszu Sekcji. Głos w dyskusji zabrali kol.kol. Renata Miksa, Jan Wiaderny,
  Janina Rurarz, Stanisław Fidos. Były wspomnienia i ciepłe słowa o działalności Sekcji.

  Lamką szampana wzniesiono toast za dalszą pomyślną przyszłość dla Sekcji.


  Z żałobnej karty

  28 stycznia 2012 roku braliśmy udział w smutnej uroczystości. Z pocztem sztandarowym naszego Oddziału ZNP pożegnaliśmy jeszcze jedną osobę
  z naszego grona kol. Mariannę Gawrońską, która spoczęla na cmentarzu w Końskich

  Rok 2011


  Spotkanie opłatkowo-noworoczne

  W dniu 5 stycznia 2011 roku w Sali Domu Nauczyciela w Końskich Zarząd Sekcji naszego Oddziału po raz kolejny zorganizował spotkanie oplatkowo-noworoczne dla swoich członków. Przewodnicząca Sekcji Grażyna Pluta złożyła wszystkim przybyłym kolegom i koleżankom życzenia świąteczno-noworoczne, a nstępnie wszyscy wzajamnie dzieląc się opłatkiem złożyli sobie serdeczne życzneia.

  Był również toast noworoczny wzniesiony lampką szampana. Wszyscy uczestnicy spotkania przy akordeonowym akompaniamencie kol. Stasia Fidosa śpiewali najpopularniejsze polskie kolędy. Była to również okazja do spróbowania doskonałych potraw przygotowanch przez organizatorki: kol. Grażyne Plutę, Irenę Redwanowską, Marysię Gwardecką i Basię Dworak.


  Koncert w Łodzi

  W dniu 16 stycznia 2011 roku byliśmy w Teatrze Wielkim w Łodzi na koncercie pt. "Najpiekniejsze chóry świata". W wykonaniu chóru i orkiestry tego tetru wysłuchaliśmy kilkunastu najpiękniejszych znanych utworów muzycznych różnych kompozytorów.


  Balet w Łodzi

  W dniu 20 lutego 2011 roku w Tearze Wielkim w Łodzi członkowie naszej Sekcji obejrzeli balet pt. "Jezioro łabędzie".

  ...Teatr tańca, bosy balet w tiulach, piórach z migotliwym blaskiem wody inryguje i robi wrażenie. Warto było pojechać i zobaczyć ten przepiękny balet.


  Zabawa karnawałowa

  Zarząd Sekcji EiR ZNP dla swoich członków i ich przyjaciół zorganizował w dniu 24 lutego 2011 roku w sali Domu Nauczyciela w Końskich zabawę karanwałową. Już od kilki lat wieczory taneczne poświęcone są innemu państwu.

  W tym roku odbyła się zabawa w węgierskim stylu. Nie zabrakło więc węgierskich tańców, dań i konkursu dotyczącego Węgier.


  Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

  W dniu 8 marca 2011 roku w siedzibie Oddziału ZNP w Końskich odbyło się uroczyste spotkanie członków Sekcji z okazji Dnia Kobiet. W uroczystości udział wzięło 80 członków Sekcji.

  Serdeczna atmosfera, życzenia dla pań,a także występ młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich były dla uczestników spotkania jedną z takich chwil, na które się bardzo czeka, które przynoszą radość i miłe wspomnienia.

  Na spotkaniu poruszane były również bieżące sprawy związkowe i Sekcji.


  Spotkanie wielkanocne

  W poświąteczny wtorek 26 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie członków Sekcji, które było w pewnym sensie przedłużeniem świąt wielkanocnych. Miało charakter uroczysty ale jednocześnie relaksowy. Przewodnicząca Sekcji Grażyna Pluta przywitała zebranych i złożyła świąteczne życzenia. Podzieliliśmy się też świątecznym jajkiem. W trakcie spotkania były wspomnienia, przepisy na potrawy wielkanocne i żarty.
  Było miło i na luzie.


  Wycieczka autokarowa

  24 maja 2011 roku 50-osobowa grupa członków Sekcji wyruszyła na autokarową wycieczkę do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza.
  W drodze do Baranowa zatrzymaliśmy się w miejscowości Ujazd, gdzie znajdują się ruiny zamku Krzyżtopór.
  Pogoda dopisywała. Było słonecznie i ciepło.


  Spotkanie przy ognisku

  W dniach16 i 17 czerwca 2011 roku nasza Sekcja była gospodarzem bardzo miłego spotkania. Gościliśmy bowiem Koleżanki i Kolegów z SEiR ZNP z Jędrzejowa. Miejscem spotkania był Ośrodek Wypoczunkowy "Belferek" w Sielpi. Po oficjalnych powitaniach bardzo szybko wytworzyła się miła i serdeczna atmosfera.
  Czas wspólnie spędzony pozwolił na nawiązanie koleżeńskich więzi, wymiany doświadczeń w pracy Sekcji i relaks tak bardzo potrzebny każdemu.


  Pożegnanie kolegi

  W końcu lipca 2011 roku wzięliśmy udział w smutnej uroczystości.Pożegnaliśmy członka naszej SEiR ZNP kol. Stanisława Bednarskiego, który przeżył 101,5 lat. Kol. Stanisław swoim wielkim patriotyzmem, silnym poczuciem odpowiedzialności i szacunkiem dla drugiego człowieka, dał przykład kilku pokoleniom uczniów i wychowanków.
  W naszej pamięci pozostanie jako człowiek szlachetny, oddany młodzieży - wzór patrioty, nauczyciela i wychowawcy.


  Z wizytą u przyjaciół

  10 września 2011 roku 41 osobowa grupa członków naszej Sekcji wyjechała do Jędrzejowa na zaproszenie Kolegów z tamtejszej SEiR. Zwiedzliśmy znajdujące się w centrum miasta Muzeum Zegarów Słonecznych im. Przypkowskich, klasztor cystersów oraz kościół w którym znajdują się relikwie błogosławionego Wincentego Kadłubka.
  Po duchowych przeżyciach kolejką waskotorową udaliśmy się do Umianowic, gdzie odbyło się oficjalne powitanie, wymiana pamiątek, a potem wspólna zabawa, tańce, śpiewanie piosenek i rozmowy.


  Zwiedzamy najbliższą okolicę

  Korzystając z pięknej wrześniowej pogody dnia 22 września 2011 roku wybraliśmy się na wycieczkę autokarową po powiecie koneckim na trasie: Odrowąż-Gagaty Sołtykowskie-Dolina Krasnej. W Odrowążu zwiedziliśmy zabytkowy kościół, następnie udaliśmy się do rezerwatu Gagaty Sołtykowskie, gdzie przed kilkoma laty odkryto ślady dinozaurów. Potem odbyliśmy spacer w rezerwacie "Dolina Krasnej". Wycieczkę zakończyliśmy ogniskiem nad zalewem w Krasnej.
  Uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Spędzili dzień wśród przyrody i poznali piekny zakątek Konecczyzny.


  Uroczyste posiedzenie Zarządu SEiR

  W dniu 28 września 2011 roku w Domu Nauczyciela odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Sekcji i Prezydium Oddziału ZNP w Końskich, które zapoczątkowało jubileuszowe obchody istnienia Sekcji.
  Na posiedzeniu dokończono podsumowanie działalności Sekcji na przestrzeni 50 lat.
  Prezes Oddziału ZNP kol. Karolina Orłowska-Carmenate wszystkim uczestnikom posiedzenia wręczyła miniaturkę Pomnika Ławki Szkolnej. Pomnik ten znajduje się przed główną siedzibą ZNP w Warszawie i jest on wzorowany na dawnych ławkach szkolnych z Pilaszkowa - kolebki organizacji ZNP.


  Spotkanie jubileuszowe

  Tegoroczny Dzień Nauczyciela zbiegł się ze świętowaniem 50-lecia powstania naszej Sekcji.
  Z dumą podkreślamy, że nasza Sekcja EiR przy Oddziale ZNP w Końskich liczy już 50 lat. Została powołana do życia 27 maja 1961 roku.
  Uroczystość jubileuszowa odbyła się12 października 2011 roku w sali Domu Nauczyciela. Licznie przybyli na nią emeryci - członkowie Sekcji oraz zaproszeni goście.

  Wśród zaprodzonych gości byli:
  - V-ce prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP kol. Stanisław Fidos
  - Przewodnicząca Okręgowej SEiR ZNP w Kielcach kol. Marianna Szymkiewicz
  - Koleżanki z zaprzyjaźnionej Sekcji EiR ZNP ze Stąporkowa
  - Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich Michał Cichocki i wiceburmistrz Krzysztof Jasiński
  - Nauczyciele czynni-członkowie Prezydium Oddziału ZNP w Końskich w osobach:
  Leszek Sorbian, Anna Pająk, Grażyna Chrabąszcz, Anna Zarańska
  oraz nauczyciele - emeryci, którzy od września br. odeszli na emeryturę.

  Historię Sekcji przybliżyła przewodnicząca SEiR Grażyna Pluta.

  W trakcie uroczystości wręczono liczne odznaczenia i wyróżnienia, dyplomy podziękowań byłym i obecnym członkom Zarządu Sekcji za lata wypełnione wytrwałą pracą, za radość wspólnego obcowania, za przyjaźń i serce oddane wszystkim, którzy go potrzebowali.

  Spotkanie uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nieświniu pod kierownictwem pani dyrektor szkoły Agaty Zielińskiej.

  Popłynęły liczne gratulacje, były też kwiaty i życzenia.Lampką szmpana wzniesniono toast za dalszą pomyślną przyszłość dla Sekcji. Wchodzimy w drugie 50-lecie z bagażem doświadczeń i przekonań, że nasza Sekcja to wielka związkowa wartość.

  Jubileusz jest nie tylko okazją do refleksji i wpomnień, ale to także okazja do radości, wiary i nadziei na kolejne lata pracy i kolejne jubileusze.

 • ZNP Oddział KOŃSKIE    © 2008-2021r.